Angivelse af indstillinger for mailboksen

Du kan indstille et password og et navn for mailboksen samt angive tidsperioden, før filer automatisk bliver slettet.
1
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for mailboks>  <Vælg/Registrér mailbokse>.
3
Vælg den ønskede boks.
4
Angiv de nødvendige indstillinger, og tryk på <OK>.
(Elementer vises, der vises på skærmbilledet, kan være anderledes. Det afhænger af modellen og tilbehøret.)
<Registrér boksnavn>
Indtast et navn til boksen.
<PIN>
Angiv et password til boksen. Indtast et tal på op til syv cifre, tryk på <Bekræft>, indtast det samme password, og tryk derefter på <OK>.
Passwords, der kun indeholder nuller (0), er ikke tilladt.
Hvis du glemmer dit password, er der ingen måde at skaffe det på. Pas på, du ikke glemmer passwordet.
<Tid før automatisk filsletning>
Tryk på <->/<+> for at ændre perioden, indtil gemte filer slettes automatisk. Ved indstilling til "0" slettes filer ikke.
<URL-sndindstill.>
Giver dig en e-mailunderretning om placeringen (URL'en) om den boks, hvor filer er gemt. Denne indstilling er praktisk til tjek af gemte filer fra skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
<Initialisér>
Gendanner alle indstillingerne til fabriksindstillingerne. Bemærk, at du ikke kan initialisere indstillingerne, når der er gemt filer i boksen.
<Print under lagring med printerdriveren>
Angiv, om du vil printe en fil, når den er sendt fra en computer og gemt i boksen.
<Tid før automatisk filsletning> og <Print under lagring med printerdriveren> kan angives for alle bokse på samme tid. Se <Tid før automatisk filsletning> og <Print under lagring med printerdriveren>.
95YS-0JR