<Firewall-indstillinger>

Angiv de indstillinger for pakkefiltrering, der kun tillader kommunikation med en enheder, der har en specifik IP-adresse og MAC-adresse.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.

<IPv4-adressefilter>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>
Angiv indstillingerne for IPv4-adressefiltrering.

<IPv6-adressefilter>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>
Angiv indstillingerne for IPv6-adressefiltrering.

<MAC-adressefilter>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>
Angiv indstillingerne for MAC-adressefiltrering.

<IP-adresse bloklog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <Firewall-indstillinger>
Viser logfilen for blokering med et IP-adressefilter. Angivelse af IP-adresser i firewallindstillinger
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
Netværksadm
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsinformationer
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<IP-adresse bloklog>
<Tid>, <Type>, <IP-adresse>, <Portnummer>, <Resultat>, <Vis IP-adresse>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
95YS-0U4