Indstilling af en IPv6-adresse

Der findes følgende typer af IPv6-adresser. Registrér efter behov. Der kan registreres op til fire dynamiske adresser. Udfør en forbindelsestest efter behov.
Type
Forklaring
Link til lokal adresse
Adresser, der kun kan anvendes i det samme link, og som oprettes automatisk uden at indstille noget. Kan ikke anvendes uden for routerens område.
Dynamisk adresse
Adresser, der er oprettet automatisk på basis af præfikset, som en router har oplyst, og maskinens MAC-adresse, også i et miljø uden en DHCP-server.
Manuel adresse
Adresser, der er indtastet manuelt. Præfikslængde og en standardrouteradresse er angivet.
Statisk adresse
Adresser, der er hentet fra DHCP-serveren.
 

Indstilling af en IPv6-adresse

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>   <TCP/IP-indstillinger>  <IPv6-indstillinger>.
3
Tryk på <Brug IPv6>  <Til>  <OK> for at aktivere IPv6-indstillinger.
4
Angiv en IP-adresse.
Indstil en IPv6-adresse i overensstemmelse med dit miljø og dine formål.
Indstilling af en dynamisk adresse
1
Tryk på <Indstillinger for dynamisk adresse>.
2
Tryk på <Til>  <OK>.
Indstilling af en manuel adresse
1
Tryk på <Indstillinger for Manuel adresse>.
2
Tryk på <Til> i <Brug manuel adresse>, og udfør de nødvendige indstillinger.
 <Brug manuel adresse>
Tryk på <Til>.
 <Manuel adresse>
Tryk på knappen <Manuel adresse>, og indtast en adresse. Følgende adresser kan ikke anvendes.
Adresser, der starter med "ff" (multicast-adresse)
Adresser, der kun består af "0"
IPv4-kompatible adresser (IPv6-adresser hvor de øverste 96 bit er "0" med en IPv4-adresse indeholdt i de nederste 32 bit)
IPv4-tilknyttede adresser (IPv6-adresser hvor de øverste 96 bit er "0:0:0:0:ffff:" med en IPv4-adresse indeholdt i de nederste 32 bit)
 <Præfiks-længde>
Længden på sektionen med netværksadressen kan blive ændret.
 <Standard routeradresse>
Tryk på <Standard routeradresse>, og indtast en adresse. Følgende adresser kan ikke anvendes.
Adresser der starter med "ff" (multicast-adresse).
Adresser, der kun består af "0"
Hvis du ikke angiver en adresse, så lad kolonnen være tom.
Indstilling af en statisk adresse
1
Tryk på <Brug DHCPv6>.
2
Tryk på <Til>  <OK>.
Tryk på <Til> for <Hent kun præfiks til statisk adresse> for kun at hente den første halvdel af den dynamiske adresse fra DHCP-serveren ved hjælp af DHCPv6. <Hent kun præfiks til statisk adresse>
5
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.

Udførelse af en forbindelsestest for en IPv6-adresse

Når maskinen er tilsluttet korrekt, kan skærmbilledet til log ind på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) vises fra en computer (Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)). Hvis du ikke har en computer at tjekke med, så tjek med følgende trin, om der er oprettet en korrekt forbindelse.
 (Indstillinger/Registrering)  <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <IPv6-indstillinger>  <PING-kommando>  Indtast adressen for alle andre ibrugtagne enheder eller værtsnavnet  <Start>
Når maskinen er tilsluttet korrekt, vises meddelelsen <Svar fra værten.>.
Selv om IP-adresserne er indstillet korrekt, og maskinen sluttes til en switch, bliver maskinen måske ikke sluttet til netværket. Er dette tilfældet, skal du forsinke tidspunktet for maskinens kommunikationsstart og prøve at oprette forbindelse igen. Indstilling af ventetiden ved tilslutning til et netværk
95YS-05S