Papirstop i Paper Folding Unit-K

Placeringen af papirstop indikeres af tal, som f.eks. A2, der er vist i illustrationen herunder. "Paper Folding Unit-K" er ekstraudstyr. Valgfrit tilbehør
1
Åbn frontdækslet.
2
Åbn styret (A2).
3
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
4
Drej knappen (A3), og kontrollér, om der er fastklemt papir.
Drej knappen (A3).
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
5
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i det venstre styr (B2).
Træk papirfoldeenheden (B1) ud.
Åbn styret (B2).
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Luk styret (B2).
6
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i det højre styr (B3).
Åbn styret (B3).
Åbn styret så meget som muligt.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Luk styret (B3).
7
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i udgangsåbningen (B4).
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Skub papirfoldeenheden (B1) tilbage i dens oprindelige placering.
8
Luk styret (A2) og frontdækslet.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
Hvis meddelelsen om papirstop vises gentagne gange, skal du åbne indgangsstyret, der findes over knappen (A3) i indersiden på frontdækslet og tjekke, om der er papir tilbage eller ej.

95YS-03H