Valgfrit tilbehør

Ved at kombinere tilbehør kan du bruge funktioner mere effektivt.

 Two-Knife Booklet Trimmer-B

"Two-Knife Booklet Trimmer-B" trimmer top/bund af ryghæftede kopier for et pænt output. Beholderen til hulleaffald kan desuden tømmes, mens maskinen er i brug. For flere informationer skal du se vejledningen til "Two-Knife Booklet Trimmer-B".

Booklet Trimmer-G

"Booklet Trimmer-G" trimmer forkanten af ryghæftede kopier for et pænt output. Beholderen til hulleaffald kan desuden tømmes, mens maskinen er i brug. For flere informationer skal du se vejledningen til "Booklet Trimmer-G".

 Finisher Long Sheet Catch Tray-B

"Finisher Long Sheet Catch Tray-B" er monteret på "Staple Finisher-AG"/"Booklet Finisher-AG". Du kan bruge denne med papir, hvis længde i fremføringsretningen er længere end 762 mm. Du kan ilægge papir op til 300 ark for papir, der er kortere end 762 mm, 10 ark for papir på 763 mm til 1.300 mm. Finisher Long Sheet Catch Tray-B

 Booklet Finisher-AG

Du kan udføre sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning (hjørne/dobbelt/hæfte) og ryghæftning med dette tilbehør. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

 Staple-P1

"Staple-P1" kan monteres på "Booklet Finisher-AG" til ryghæftning.

 Staple-N1

"Staple-N1" kan monteres på "Staple Finisher-AG" eller "Booklet Finisher-AG" til hæftning (hjørne og dobbelt).

 Paper Folding Unit-K

Hvis "Paper Folding Unit-K" er monteret på "Staple Finisher-AG" eller "Booklet Finisher-AG", kan papiret foldes på 5 forskellige måder (Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion Z-fold, Dobbelt parallel fold). Paper Folding Unit-K

 High Capacity Stacker-J

Med "High Capacity Stacker-J" kan du kontinuerligt stable en stor mængde papir. For flere informationer skal du se vejledningen til "High Capacity Stacker-J".

 Perfect Binder-F

"Perfect Binder-F" er udstyret med følgende funktioner: Bogindbinding, limning, trimning og stabling. For flere informationer skal du se vejledningen til "Perfect Binder-F".

 Multi Function Professional Puncher-C

"Multi Function Professional Puncher-C" laver flere typer huller. For flere oplysninger om "Multi Function Professional Puncher-C" henvises til håndbogen til "Multi Function Professional Puncher-C".

 Document Insertion Unit-R

Hvis "Document Insertion Unit-R" er monteret, kan en anden papirtype fra dokumentets brødtekst indsættes som et omslag eller en indsætning. Document Insertion Unit-R

 Inspection Unit-B

Når "Inspection Unit-B" er installeret, kan maskinen inspicere kvaliteten af printede billeder baseret på masterbilleder og indstillinger. For flere informationer skal du se vejledningen til "Inspection Unit-B".

 Sensing Unit-B

Installation af "Sensing Unit-B" gør det muligt for maskinen at udføre automatisk justering af billedplacering, farvejustering og andet.
Sensing Unit-B

 Operator Attention Light-A

Når der opstår en fejl, eller den resterende mængde forbrugsstoffer er lav, blinker tre farvede indikatorer, så du kan kontrollere status for maskinen fra en afstand. Operator Attention Light-A

 Flat Control Panel-A

Med det store touchpanel kan du betjene maskinen effektivt. Du kan også justere betjeningspanelets vinkel, så du tydeligere kan se touchpanelet. Betjeningspanel (valgfrit)

 Duplex Color Image Reader Unit-P

Originaler, der er anbragt i fremføreren, vil automatisk blive ført frem og scannet på glaspladen. Du kan scanne dokumenter, som f.eks. bøger, tykke originaler, tynde originaler og transparenter, på glaspladen på "Duplex Color Image Reader Unit-P."
Duplex Color Image Reader Unit-P

 Multi-drawer Paper Deck-E

Er "Multi-drawer Paper Deck-E" monteret, giver det tre ekstra papirkilder. Op til 1.500 ark papir (80 g/m2) kan lægges i såvel det øverste som i det midterste magasin, og op til 2.000 ark papir (80 g/m2) kan lægges i det nederste magasin på "Multi-drawer Paper Deck-E". Multi-drawer Paper Deck-E

 Envelope Feeder Attachment-H

Montér "Envelope Feeder Attachment-H" for at lægge kuverter i "Multi-drawer Paper Deck-E." Multi-drawer Paper Deck-E

 Envelope Feeder Attachment-F

Montér "Envelope Feeder Attachment-F" for at lægge kuverter i papirskufferne i denne maskine. Ilægning af kuverter i papirskuffen (Envelope Feeder Attachment-F)

 Tab Feeding Attachment-F

Montér "Tab Feeding Attachment-F" for at lægge faneark i papirskufferne i denne maskine. Ilægning af faneark

 Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU

"Puncher Unit-BS"/"Puncher Unit-BT"/"Puncher Unit-BU" er udstyret med statussen Hulning. "Puncher Unit-BS"/"Puncher Unit-BT"/"Puncher Unit-BU" kan kun monteres, hvis "Staple Finisher-AG" or "Booklet Finisher-AG" er monteret. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

 Printer Cover-P

Installer dette ekstraudstyr, hvis du vil bruge maskinen som en printer. Printer Cover-P

 Stack Bypass-D

Brug "Stack Bypass-D" til at fremføre papir manuelt. Stack Bypass-D

 Stack Bypass Alignment Tray-D

"Stack Bypass Alignment Tray-D" justerer papir, der er anbragt på "Stack Bypass-D".
Stack Bypass Alignment Tray-D

 Long Sheet Tray-B

Montér dette, når du bruger lange ark. Long Sheet Tray-B

 POD Deck Lite XL-A

"POD Deck Lite XL-A" kan rumme op til 3.500 ark almindeligt papir (80 g/m2) eller 1.000 lange ark (80 g/m2). POD Deck Lite XL-A

 Envelope Feeder Attachment-G

Montér "Envelope Feeder Attachment-G" for at lægge kuverter i "POD Deck Lite-C" og "POD Deck Lite XL-A".

 POD Deck Lite-C

"POD Deck Lite-C" kan rumme op til 3.500 ark almindeligt papir (80 g/m2). POD Deck Lite-C

 POD Deck Lite Attachment Kit-C

"POD Deck Lite Attachment Kit-C" er nødvendig for at kunne montere "POD Deck Lite-C" eller "POD Deck Lite XL-A" på maskinen.

 Copy Tray-R

Installer for at anvende finishingfunktioner, som f.eks. Sætsortering, Staksortering og Roter 90 grader. Copy Tray-R

 Long Sheet Tray-C

Montér denne bakke på udgangssiden (på finisheren). Long Sheet Tray-C

 Staple Finisher-AG

Du kan udføre sætsortering, staksortering og hæftning (hjørne/dobbelt) med dette tilbehør. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG

 Finisher Bridge-A

Brug "Finisher Bridge-A" som en forbindelse mellem "Staple Finisher-AG"/"Booklet Finisher-AG" og "DFD Adapter-B".

 DFD Adapter-B

Brug "DFD Adapter-B" til tilslutning af eksterne finishere.

 Ekstern finisher

Der kan monteres flere typer eksterne finishere ved tilslutning til "DFD Adapter-B".

 Perfect Binder Continuous Kit-B

Hvis "Perfect Binder Continuous Kit-B" er monteret på "Perfect Binder-F", kan der når som helst udskrives papir.

 Kopikortlæser

Du kan implementere Administration af afdelings-ID ved hjælp af kortlæseren. Kopikortlæser

 Static Eliminator-A

Installation af "Static Eliminator-A" giver maskinen mulighed for at fjerne den statiske elektricitet på papiret og forhindre, at papiret sætter sig fast i udgangsområdet og giver anledning til stablingsfejl. For flere informationer skal du se vejledningen til "Static Eliminator-A".

Når Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC er installeret

 Booklet Finisher-AC

Du kan udføre sætsortering, staksortering, hæftning (hjørne/dobbelt/hæfte) og ryghæftning med dette tilbehør. Herudover kan du manuelt indbinde med hæftningsenheden eller indbinde uden hæftningsenheden. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

 2/3 Hole Puncher Unit-A/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Hvis du installerer "2/3 Hole Puncher Unit-A," "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" i "Staple Finisher-AC" eller "Booklet Finisher-AC," kan du lave huller i dit output. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

 Staple Cartridge-Y1

"Staple Cartridge-Y1" kan monteres på "Booklet Finisher-AC" til ryghæftning.

 Staple Cartridge-X1

"Staple Cartridge-X1" kan monteres på "Staple Finisher-AC" eller "Booklet Finisher-AC" til hæftning (hjørne og dobbelt).

 Finisher Jogger Kit-A

Hvis du monterer "Finisher Jogger Kit-A" på "Staple Finisher-AC" eller "Booklet Finisher-AC", kan kanterne på leverede ark justeres. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC

 Staple Finisher-AC

Du kan udføre sætsortering, staksortering og hæftning (hjørne/dobbelt) med dette tilbehør. Herudover kan du manuelt indbinde med hæftningsenheden eller indbinde uden hæftningsenheden. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC
For informationer om de kombinationer af tilbehør, der kan monteres på maskinen, kan du kontakte Canon Danmark.
Tilgængeligt ekstraudstyr kan afhænge af dit land eller område.
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
95YS-122