Rajoitukset muodostettaessa yhteys kohteeseen imagePRESS-palvelin

Kun imagePRESS-palvelin on asennettu, jotkut laitteen toiminnot on estetty. Lisätietoja löytyy imagePRESS-palvelin -käyttöoppaasta.

imagePRESS-palvelin-yhteyden aikana estetyt toiminnot

Kiinteä LAN (alalinja)
Suojauskäytännön asetukset
<Tulostus> Koti-näytössä (mukaan lukien pakotettu pito -tulostus)
Salattu turvatulostus
Suoratulostus (PDF/JPEG/TIFF)
WSD-skannaus
Mopria
Pitotoiminto
Virtuaalitulostin
IPSec
Yleistulostus
uniFLOW Online (ei uniFLOW Online Express)
Lähettäminen FTPS-protokollaa käyttäen
Ajastettu tulostus tulostinajurista
Seuraavat asetukset tulostinajurissa
Turvavesileiman ja sivunumeron yhdistelmän tulostaminen
Vihkotulostuksen ja muun sivuasettelun kuin 1 1:lle (vakio) tulostaminen yhdessä
Vaikka <Vastaanoton aikakatkaisu> on asetettu kullekin kohteelle kohdassa  (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset>  <Verkko> <TCP/IP-asetukset>, aikakatkaisu on aina 5 minuuttia.
Vaikka <Pakotettu tunnistustietojen tulostus> -asetuksena kohdassa  (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset> <Yleinen>  <Tulostusasetukset> on <Kyllä>, IP-osoitetta ei tulosteta.

Kun käytössä on Lisätila

Lisätilaa ei voi tehdä ulkoisesti käytettäväksi SMB:llä. Käytä sen sijaan WebDAV:ia.
Kun määritetään URI-lähetysasetukset Lisätila-tilan tarkoissa asetuksissa, porttinumero on määritettävä (kun TLS ei ole käytössä: 18080, kun TLS on käytössä: 18443) ilmoituksen kohdekansion polussa.
Esimerkki:
http://192.168.1.21:18080/share/folder (kun määritetään "folder"-niminen kansio jaetussa tilassa, kun TLS ei ole käytössä)
Valitse [WebDAV], kun haluat tallentaa asiakirjat imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteen Lisätilaan ja imagePRESS-palvelin on liitettynä.
Kun lähetät imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteen Lisätila-tilaan ja laitteeseen on asennettu imagePRESS-palvelin, määritä [Host Name] kuten alla.
Kun TLS ei ole käytössä:
http://<IP-osoite tai isäntänimi>:18080
Kun TLS on käytössä:
https://<IP-osoite tai isäntänimi>:18443
Porttinumeroa ei tarvitse määrittää, kun lähetetään asiakirja tämän laitteen Lisätila-tilaan, jos imagePASS on asennettu.
Jos lähetät asiakirjoja laitteesta, jossa on imagePRESS-palvelin liitettynä sen omaan Lisätila-tilaan, et ehkä voi lähettää niitä määrittämällä silmukkaosoitteen, jos <Välityspalvelimen asetukset> -asetukseksi kohdassa  (Asetukset/Tallennus)  <Yleisasetukset> <Verkko> on asetettu <Kyllä>. Jos näin käy, syötä imagePRESS-palvelin-yksikön IP-osoite.
Tietoja asiakirjojen lähettämisestä tästä laitteesta tämän laitteen Lisätila-tilaan on kohdassa Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan.

Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käyttö

Määritä ennen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistämistä <Verkkoasetukset> käyttöpaneelin <Fiery>-kohdassa.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus käynnistämällä ensin selain ja syötä alla oleva URL. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus käynnistyy, kun valitset näytön WebTools-ikkunassa [Launch Remote UI].
http://<imagePRESS-palvelin-yksikön IP-osoite>/

Kun käytät Tulostustoimintoa

imagePRESS-palvelin ja tulostustoiminto imagePRESS PS-tulostustoiminto eivät ole käytettävissä yhdessä.

Muut rajoitukset

Laite johon on asennettu imagePRESS-palvelin on uudelleenkäynnistettävä joka kerta kun DNS dynaaminen päivitys suoritetaan.
Kun imagePRESS-palvelin on asennettu, laite ei pysty automaattisesti hankkimaan SIP-palvelimen IP-osoitetta käyttämällä DHCP:tä.
Kun imagePRESS-palvelin on asennettu, laite ei voi siirtyä lepotilaan, jotta se voi vastata välittömästi kaikkiin verkon kautta tuleviin kyselyihin.
95YU-11H