Tekniset tiedot

Tässä osassa esitetään tämän tuotteen tekniset tiedot. Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta tuoteparannusten ja uusien mallien yhteydessä.

Toimintojen tekniset tiedot

Laitteen käyttöympäristö

95YU-117