Kopio-/tulostustöiden peruuttaminen

Jos valitset (Pysäytys) käyttöpaneelissa, kun lähetys-/tulostustyötä käsitellään ja kohteeseen <Lähetä työt>/<Tulostustyöt> vievä näyttö on esillä, meneillään oleva lähetys-/tulostustyö keskeytetään ja <Lähetä työt>/<Tulostustyöt> tulee esiin.
 
Valitse työ, jonka haluat peruuttaa ja paina <Peruuta>.
Jos painat <Peruuta>-painiketta tulostustöiden käsittelyn aikana, näyttöön avautuu ikkuna, jossa voit valita, haluatko peruuttaa heti vai peruuttaa tulostustyöt, kun nykyinen tulostustyö on valmis. Valitse haluamasi vaihtoehto sovelluksen mukaan.
Näytöt, jotka vievät kohteeseen <Lähetä työt>/<Tulostustyöt>
<Päävalikko>-näyttö
Ylänäytöt kohdissa <Tilavalvonta> (<Työ>, <Paperi>, <Väriaine/Muu>)
<Visual Message Settings>-näyttö
Jos valitset  (Pysäytys) käyttöpaneelissa, kun lähetystyötä käsitellään ja <Skannaa ja lähetä> -näyttö on esillä, esiin tulee ponnahdusikkuna, joka peruuttaa meneillään olevan työn. Kun useita töitä on kesken, voit määrittää, mikä niistä peruutetaan: viimeksi tehty vai työ, jota ollaan parhaillaan lähettämässä. (<Peruutettava työ kun Seis painetaan>)
Jos käyttöpaneelin (Pysäytys) -painikkeen painamisen jälkeen on aloitettu työ, tämä työ suoritetaan.
Ohjeet töiden peruuttamiseen <Kopio>-näytössä ovat kohdassa Kopioinnin peruuttaminen.
95YU-078