Alkuperäiskappaleiden asettaminen ja paperin lisääminen

Tässä osassa kuvataan, miten skannattavat alkuperäiset asetetaan ja miten lisätään paperia tulostamista varten. Tässä osassa on myös tietoja lisätyn paperin koon ja tyypin määrittämisestä.

Alkuperäisten asettaminen

Tässä osassa kerrotaan alkuperäisten asiakirjojen asettamisesta valotuslasille tai syöttölaitteeseen.

Paperin lisääminen

Tässä jaksossa kerrotaan, miten paperia lisätään paperikasettiin.

Paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Tässä osassa kuvataan, miten paperilähteeseen lisätyn paperin paperikoko ja tyyppi määritetään.
Kun laitekokoonpanossa on useita luovutuskohteita
Voit määrittää paperin luovutuskohteen kullekin toiminnolle tulostuksen aikana. Esipainetun paperin luovutustason valitseminen
95YU-00J