Paperin lisääminen

Käytettävä paperilähde ja paperin lisäystapa vaihtelevat käytettävän paperin tyypin ja koon mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista paperityypeistä ja kokovalikoimasta on kohdassa Käytettävissä oleva paperi. Saadaksesi optimaalisen tulostusjäljen, varmista, että lisätyn paperin koko ja tyyppi on määritetty oikein. Paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Jos haluat lisätietoja kunkin asetuksen paperin lisäämisestä, katso Lisävarusteet.
Varmista ennen paperin käyttämistä siihen liittyvät varotoimet ja paperin oikea säilytystapa. Käytettävissä oleva paperi
Paperin lisääminen, kun sitä on vielä jäljellä, voi aiheuttaa useiden arkkien syötön tai paperitukoksen. Jos paperia on jäljellä, on suositeltavaa odottaa sen loppumista ennen kuin sitä lisätään.
Älä lisää erikokoisia tai -tyyppisiä papereita yhtä aikaa.
Seuraavassa kuvassa on esitetty paperikasettien ja jokaisen paperinsyöttölisävarusteen sijainti.
A3F5-00L