Vastaanottajan tallentaminen pikavalintapainikkeeseen

 
Usein käytetty vastaanottaja on kätevä tallentaa pikavalintapainikkeeseen. Näin voit nopeasti määrittää vastaanottajan vain yhdellä painalluksella. Sähköpostiosoitteen tallentamisen lisäksi voit tallentaa pikavalintapainikkeeseen tiedostopalvelimen kansion sijainnin (IP-osoite ja polku) käytettäväksi skannatun tiedon tallennukseen.
1
Paina <Vast./Välitä asetukset>. <Päävalikko>-näyttö
2
Paina <Tallenna pikavalinta>.
3
Valitse sen pikavalintapainikkeen numero, johon vastaanottaja tallennetaan. Valitse sitten <Tallenna/Muokkaa>.
Kolminumeroinen luku (001–200) on nimetty kullekin pikavalintapainikkeelle. Voit määrittää pikavalintapainikkeen myös valitsemalla  ja kirjoittamalla kolminumeroisen luvun numeropainikkeilla.
4
Valitse tallennettavat toiminnot.
Valitse vastaanottajan toiminnot kohdassa <Sähköposti>, <I-faksi> tai <Tiedosto>. Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
5
Valitse <Nimi>  kirjoita vastaanottajan nimi ja valitse <OK>.
6
Valitse <Pikavalintapainikkeen nimi>  kirjoita pikavalintapainikkeen näyttönimi ja valitse <OK>.
7
Määritä asetukset sen mukaan mitkä toiminnot valitsit vaiheessa 4.
Lisätietoja asetuksista on kohdan Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan vaiheessa 7.
8
Paina <OK>  <Sulje>.
 
Pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat voidaan yhdistää ryhmään ja tallentaa yhdeksi vastaanottajaksi. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän tallentaminen pikavalintapainikkeeseen.
Jos haluat muuttaa tai poistaa pikavalintapainikkeisiin tallennettuja vastaanottajien tietoja, katso kohta Pikavalintapainikkeisiin tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen.
Pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat näkyvät myös Paikallisessa osoitekirjassa.
VINKIT
Jos LDAP-palvelin on jo tallennettu laitteeseen (LDAP-palvelimen rekisteröiminen), voit hakea vastanottajia ja tallentaa ne pikavalintapainikkeisiin. Valitse <Vast./Välitä asetukset>  <Tallenna pikavalinta>  valitse tallennettava pikavalintapainike  valitse <Tallenna/Muokkaa>  <LDAP-palvelin> ja hae vastaanottajia toiminnolla <Etsi ehdoilla> tai <Haku nimellä>. Kun olet vahvistanut vastaanottajan asetukset, valitse <Pikavalintapainikkeen nimi>  kirjoita pikavalintapainikkeen näyttönimi  valitse <OK>.
Jos käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein, mutta hakutulosluettelo on tyhjä, tarkista sekä LDAP-palvelimen että laitteen ajan asetukset. Jos LDAP-palvelimen ja laitteen ajan asetuksessa on eroa viisi minuuttia tai enemmän, hakua ei voida suorittaa.
Toisin kuin osoitekirjassa, et voi valita kerralla enempää kuin yhden tallennettavan vastaanottajan.
LDAP-palvelimen kautta saatu informaatio sisältää vain nimiä ja osoitteita. Tallenna muut tiedot tarpeen mukaan kohdassa <Tiedot/Muokkaa>.
Osoitteen tallentaminen lähetyshistoriasta
Voit tallentaa pikavalintapainikkeeseen osoitteen lähetystöiden lokista <Tilavalvonta>-näytössä. Tämä vähentää työmäärää, kun sähköpostiosoitetta ja muita vastaanottajan tietoja ei tarvitse syöttää manuaalisesti, sekä vähentää lähetysvirheitä, jotka johtuvat siitä, että vastaanottaja on tallennettu virheellisesti. Kun määrität osoitteen lähetystöiden lokista ja valitset <Tallenna vastaanottaja>  <Pikavalinta>, esiin tulee näyttö erilaisten vastaanottajatietojen tallentamiseksi pikavalintapainikkeeseen.
Skannattujen asiakirjojen tilan ja lokin tarkistaminen
95YU-07K