Vastaanottajien tallentaminen

Sähköpostilähetysten ja skannatun tiedon vastaanottajat voidaan tallentaa osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeisiin.
Osoitekirja
Jos haluat tallentaa monia vastaanottajia tai luokitella heidät osastoittain tai asiakkaittain, tallenna heidät osoitekirjaan. Osoitekirjan avulla voit hakea vastaanottajia nimen ensimmäisen merkin perusteella tai valitsemalla toiminnon, kuten faksin tai sähköpostin. Voit tallentaa kaikkien käyttäjien vastaanottajat, vain omaan käyttöösi tarkoitetut vastaanottajat ja vastaanottajat, joita vain pääkäyttäjä voi muokata. Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan

Toimintotyyppipainike

Valitse painike lajitellaksesi vastaanottajat toiminnon mukaisesti, kuten faksi tai sähköposti.

Avattava osoiteluettelo

Valitse osoiteluettelo osastolle tai asiakkaalle.

<Haku nimellä>

Kirjoita vastaanottajan nimi.

Ensimmäinen kirjain -painike

Valitse aakkosnumeerinen painike vastaanottajan nimen ensimmäisen merkin mukaan.
Pikavalintapainike
Voit yksinkertaistaa toimintoja tallentamalla usein käytetyt vastaanottajat pikavalintapainikkeisiin. Pikavalintapainikkeet, joihin on tallennettu vastaanottajia, näkyvät kosketusnäytössä, joten voit nopeasti hakea ja määrittää vastaanottajat yhdellä painalluksella. Vastaanottajan tallentaminen pikavalintapainikkeeseen
(Näytössä näkyvät kohteet saattavat vaihdella mallin ja asennettujen lisävarusteiden mukaan.)

Pikavalintapainike

Voit helposti määrittää haluamasi vastaanottajan yhdellä painalluksella.

Pikavalintanumeropainike

Voit syöttää tallennetun pikavalintapainikkeen kolminumeroisen numeron, jos se ei näy kosketusnäytössä.
Koskee pääkäyttäjää
Osoitekirja ja pikavalintapainikkeet voidaan viedä/tuoda. Tätä voidaan käyttää tiedon varmuuskopiointiin virheen varalta tai sen avulla voidaan yksinkertaistaa tuettujen laitteiden välistä tallennettujen vastaanottajien vaihtoa. Lisätietoja on kohdassa Datan varmuuskopiointi/Palauttaminen.
Osoitekirjan voi mukauttaa kullekin sisäänkirjautuneelle käyttäjälle (Mukautettavien kohtien luettelo). Lisäksi Synkronoi muokatut asetukset -toiminnon avulla osoitekirja voidaan jakaa usean Canon-monitoimitulostimen kanssa (Useiden Canon-monitoimitulostinten asetusten synkronoiminen).
Voit asettaa salasanan estääksesi osoitekirjan luvattoman muokkauksen tai poistamisen. PIN-koodin asettaminen Osoitekirjalle
Jos osoitekirjassa on vastaanottajia, joiden et halua näkyvän, tai jos haluat rajoittaa käyttäjien pääsyä vastaanottajiin, kirjoita hakunumero tallentaessasi vastaanottajan. Jotta voit käyttää käyttöoikeusnumeroa, asetus on aktivoitava etukäteen kohdassa Pääsyn estäminen Osoitekirjaan tallennettuihin vastaanottajiin.
Määritä käyttäjien ryhmäosoiteluettelot Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta. (Vastaanottajien rekisteröinti Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta)
95YU-07C