Muissa laitteissa olevien tiedostojen tulostaminen

Voit tulostaa laitteella toisen Canon-monitoimitulostimen Lisätilaen tai Windows-palvelimeen tallennettuja tiedostoja.
1
Paina <Tallennetut tiedostot>. <Päävalikko>-näyttö
2
Paina <Verkko>.
3
Valitse laite johon haluat yhteyden.
Lisätietoja näytön kohdista ja ohjeita niiden käyttämiseen on kohdassa Muissa laitteissa olevien tiedostojen ja kansioiden käsitteleminen.
4
Valitse tiedosto ja valitse sitten <Tulostus>.
Jos valitset PDF tai XPS-tiedoston, jatka vaiheeseen 6.
Voit valita ja tulostaa kerrallaan enintään 6 tiedostoa yhdestä kansiosta.
5
Valitse paperikasetti ja valitse sitten <OK>.
6
Syötä tulosteiden määrä numeropainikkeilla.
Jos valitset useita tiedostoja vaiheessa 4, valitse <Muuta kopiomäärää> ja lisää tulosteiden määrä.
7
Määritä tulostusasetukset tarpeen mukaan.
Tietoja tulostusasetuksista on kohdassa Tallennettujen tiedostojen tulostuksen ja toimintojen asetusikkuna.
Jos haluat tulostaa salasanallisen PDF-tiedoston, valitse <Lisäasetukset>  <Asiak. avaussalasana>  <Salaussalasana> tai <Toimintaohjeen salasana>, kirjoita salasana ja valitse <OK>. Tulostaaksesi PDF-tiedostoja jotka kieltävät tulostamisen, tai PDF-tiedostoja, jotka sallivat vain matalaresoluutioisen tulostuksen suurella tarkkuudella, syötä määritetty salasana.
8
Paina <Aloita tulostus>.
Tulostus alkaa.
Peruuta tulostus valitsemalla <Peruuta>  <Kyllä>.
95YU-0JE