<Paperin luovutusasetukset>

Määritä paperin luovutusasetukset, jotka ovat yhteisiä kaikille toiminnoille.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.
Tähdellä (*) merkitty kohta
Näkyy vain, jos kyseinen lisälaite on asennettu.

<Output Tray Settings> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit määrittää kullekin toiminnolle luovutustason. Esipainetun paperin luovutustason valitseminen
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Luovutustason asetukset>
<Taso A>:<Kopio>, <Tall. tiedostot>, <Tulostin>, <Vastaanotto>, <Muu>
<Taso B>: <Kopio>, <Tall. tiedostot>, <Tulostin>, <Vastaanotto>, <Muu>
<Taso C>: <Vastaanotto>, <Muu>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
A
Settings/Registration Basic Information

<Määritä arkkien enimmäismäärä keräilijään> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit määrittää keräilijään asetettavien arkkien enimmäismäärän.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Määritä arkkien enimmäismäärä keräilijään>
<Kyllä>, <Ei>
Asetusarvo: 1–2000 – 3000
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Voit määrittää enintään 3 000 arkkia.
Jos arkkien määrä on asetettu lähelle enimmäismäärä, tulostus saattaa pysähtyä ennen asettamaasi määrää olosuhteiden vuoksi, esimerkiksi jos paperi on käpristynyttä tai paksua.

<Poista pap.aut.keräilijän tasolta työn lopussa> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Jos <Poista pap.aut.keräilijän tasolta työn lopussa> -asetuksena on <Kyllä>, taso siirtyy automaattisesti ulos keräilijästä, kun työ on valmis. Tämä toiminto on hyödyllinen jos poistat kunkin työn paperinipun.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Poista pap.aut.keräilijän tasolta työn lopussa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Massaniputus> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Jos laitteessa on useita luovutustasoja, ja se on varustettu viimeistelijällä, voit asettaa pysyvät tason määritysasetukset.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Massaniputus>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos <Massaniputus>-asetuksena on <Kyllä>, tason B luovutusjärjestys on <1>, joten tason B prioriteettia ei voi muuttaa. Jos tason C luovutusjärjestykseksi on kuitenkin asetettu <1>, kun High Capacity Stacker-J on asennettu, etusija annetaan tasolle C. <Output Tray Settings>
Jos <Massaniputus>-asetus vaihdetaan arvosta <Kyllä> arvoon <Ei>, luovutusjärjestys ei muutu. <Output Tray Settings>
<Massaniputus> ei ole käytettävissä, kun kopioit tai tulostat.
Jos viimeistelijän <Rajoitettu toimintotila> -asetuksena on <Kyllä>, <Massaniputus> ei ole käytettävissä.
Jos viimeistelytoiminto on asetettu, luovutustaso siirtyy alaspäin luovutettujen paperien määrän ja paksuuden lisääntyessä. Kun luovutustaso on täynnä, seuraavat tulosteet luovutetaan automaattisesti seuraavalle käytettävissä olevalle tasolle. Jos kaikki käytettävissä olevat tasot täyttyvät, tulostus pysähtyy tilapäisesti. Poista kaikki luovutetut paperit tasoilta. Tasot siirtyvät ylöspäin ja tulostus jatkuu.

<Siirtävä luovutus> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Näin voit valita kunkin työn luovutustason, kun useita töitä tulostetaan peräkkäin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Siirtävä luovutus>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Näin voit lisätä määritettyä paperia kunkin työn alkaessa, kun useita töitä tulostetaan peräkkäin.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Erotinsivu töiden väliin>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Muuta> (valitse paperilähde)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Näin voit lisätä kopiosarjoihin määritetyn paperimäärän ja erottaa sarjat. Jos valitset tämän, paperia lisätään, kun tulostetaan Lajittelu (Sivujärjestys)-, Siirto- tai Nidonta-toiminnoilla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Erotinsivu kopioiden väliin>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopiot> (1–10–9999)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Muuta> (valitse paperilähde)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Työn erotinsivuja ei voi lisätä kopiosarjojen väliin seuraavissa tapauksissa: Huomaa, että käytettävissä olevat toiminnot ja paperit vaihtelevat asennettujen lisävarusteiden perusteella.
Jos käytät Ryhmittely, Vihko, Vihkonidonta tai Taitto-toimintoa.
Jos käytät indeksivälilehtiä.

<Erottelusivu keräilijän pap.tuk. poiston jälkeen> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Kun käynnistät uudelleen tulostustyön poistettuasi keräilijästä paperitukoksen, voit tällä toiminnolla lisätä tyhjän sivun ennen jokaisen tulostustyön ensimmäistä sivua valitusta paperisäiliöstä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Erottelusivu keräilijän pap.tuk. poiston jälkeen>
<Kyllä>, <Ei>
<Muuta>: Valitse paperilähde
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Ulostulotason erikokoiset paperit> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit asettaa erikokoiset paperit luovutettavaksi viimeistelijässä samalle luovutustasolle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Ulostulotason erikokoiset paperit>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos sekä Erikokoiset alkuperäiset että Nidonta -toiminnot on asetettu, tulosteet nidotaan ja lajitellaan riippumatta Erikokoiset paperit -asetuksesta.
Jos määrität <Ulostulotason erikokoiset paperit> -asetukseksi <Ei>, tulostus saattaa pysähtyä, kun viesti <Poista paperi luovutustasolta.> tulee näkyviin. Poista kaikki tulosteet luovutustasoilta, jolloin tulostus jatkuu.
Vaikka määrittäisit <Ulostulotason erikokoiset paperit> -asetukseksi <Ei>, eri paperikokoja saatetaan luovuttaa samalle luovutustasolle, jos paperitasolla on vain vähän paperia.

<Kohdista erikokoiset (erilevyiset) tulostuspaperit> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit valita kohdistetaanko erilevyisen paperin luovutus paperin leveyden mukaan kun erilevyistä paperia käytetään tulostukseen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Kohdista erikokoiset (erilevyiset) tulostuspaperit>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos käytät pienempää paperia kuin STMTR, luovutettua paperia ei voi kohdistaa.
Jos asetat <Kohdista erikokoiset (erilevyiset) tulostuspaperit> -asetukseksi <Kyllä>, laite keskeyttää tulostustyön automaattisesti, kun erilevyistä paperia luovutetaan, jotta voit poistaa luovutetun paperin.
Kun <Kohdista erikokoiset (erilevyiset) tulostuspaperit> -asetuksena on <Kyllä>, tulostus keskeytyy väliaikaisesti, jos kaikki käytettävissä olevat tasot ovat saavuttaneet pinoamisrajansa. Jos poistat luovutetut paperit tasoilta, tasot liikkuvat ylöspäin ja tulostus jatkuu.
Vaikka <Kohdista erikokoiset (erilevyiset) tulostuspaperit> -asetuksena olisi <Ei>, voit kohdistaa luovutetun paperin, jos käytät samanlevyistä paperia.

<Keskeneräisen ind.välilehden pakkoluovutus>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit määrittää, pakotetaanko käyttämättömien indeksivälilehtien luovutus.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Keskeneräisen ind.välilehden pakkoluovutus>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos <Keskeneräisen ind.välilehden pakkoluovutus> -asetuksena on <Kyllä>, ylimääräiset indeksivälilehdet, joita ei ole tarvittu työssä, pakkoluovutetaan laitteesta.
Esimerkki: Jos indeksivälilehtien määräksi on asetettu <5> ja laite arvioi, että kopiotyöhön tarvitaan seitsemän indeksivälilehtiarkkia, sinun on valmisteltava kaksi sarjaa indeksivälilehtiä, joista jokainen sisältää viisi indeksivälilehteä (yhteensä 10). Jos laite siis käyttää vain seitsemän indeksivälilehtiarkkia, kolme arkkia jää yli.

<Tav./Käänt. luovutusjärj. ulk. viimeistelijällä> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit vaihtaa luovutusjärjestystä, kun paperi luovutetaan lisävarusteesta High Capacity Stacker-J ulkoiseen viimeistelijään.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tav./Käänt. luovutusjärj. ulk. viimeistelijällä>
<Tavallinen järjestys>, <Käänteinen järjestys>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Teksti ylös/Teksti alas ulk. viimeistelijällä> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit valita, tapahtuuko luovutus tekstipuoli ylöspäin vai alaspäin, kun paperi luovutetaan lisävarusteesta High Capacity Stacker-J ulkoiseen viimeistelijään.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Teksti ylös/Teksti alas ulk. viimeistelijällä>
<Teksti ylös>, <Teksti alas>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
imagePRESS-palvelinin asetukset ovat etusijalla tässä tilassa.

<Kuvasuunta kun luovutus ulk. viimeistelijällä> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit vaihtaa kuvan luovutussuuntaa, kun paperi luovutetaan High Capacity Stacker-J ulkoiseen viimeistelijään.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Kuvasuunta kun luovutus ulk. viimeistelijällä>
<Älä käännä>, <Käännä 180 astetta>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Toimenpide kun liikaa nidottavia arkkeja> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Voit määrittää suoritettavan toiminnon, jos nidottavia arkkeja on liikaa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Toimenpide kun liikaa nidottavia arkkeja>
<Kulma/Kaksois>: <Tulosta nitomatta>, <Peruuta tulostus>
<Vihkonidonta>: <Tulosta nitomatta>, <Peruuta tulostus>
<Eko>: <Tulosta nitomatta>, <Peruuta tulostus>
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
B
Settings/Registration Basic Information
Lisätietoja nidonnan käyttämisestä tulostamisessa on kohdassa Viimeistely nitojalla.

<Ota käyttöön siirto yhden arkin tulostustöille> *

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Yleinen>  <Paperin luovutusasetukset>
Kun tämän asetuksen arvoksi valitaan <Kyllä>, se sallii yhden sivun tulostustöiden luovutuksen arkin siirrolla seuraavissa tilanteissa:
Siirto määritetään, kun työ vastaanotetaan.
Useiden kopioiden tulostus määritetään, kun työ vastaanotetaan.
 
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Ota käyttöön siirto yhden arkin tulostustöille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus ei ole käytettävissä kopiointitöissä.
95YU-0W1