<Yleiset asetukset>

Määritä vastaanotto- ja välitystoimintojen yhteiset asetukset.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Tulosta molemmille puolille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, tulostetaanko vastaanotetut asiakirjat paperin kummallekin puolelle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tul. molemmille puolille>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Valitse kasetti>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit määrittää laitteen valitsemaan paperin haluamallasi tavalla, kun laitteessa ei ole vastaanotetun asiakirjan kokoista paperia. Tulostustapoja on neljä.
<Kytkin A>
Kuva tulostetaan kahdelle arkille, joiden yhteenlaskettu koko vastaa vastaanotetun asiakirjan kokoa.
<Kytkin B>
Kuva tulostetaan samanlevyiselle arkille kuin vastaanotettu asiakirja.
<Kytkin C>
Kuvaa pienennetään ja se tulostetaan arkille, jonka leveys eroaa vastaanotetusta asiakirjasta.
<Kytkin D>
Kuva tulostetaan vastaanotettua asiakirjaa suuremmalle arkille.
 
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Valitse kasetti>
Kytkin A: <Kyllä>, <Ei>
Kytkin B: <Kyllä>, <Ei>
Kytkin C: <Kyllä>, <Ei>
Kytkin D: <Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Vähennä faksivastaanoton kokoa>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa laitteen pienentämään vastaanotetut asiakirjat niin, että koko asiakirja tulostetaan paperin tulostusalueelle.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Vähennä faksivastaanoton kokoa>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastaanoton pienennys>: <Aut.>, <Kiinteä>
<Pienennys-%>: 75–90–97 %
<Pienennyssuunta>: <Pysty- ja vaakasuunta>, <Vain pystysuunta>
Jos tämän asetuksen arvona on <Ei>, vastaanotetun tiedoston kuvakokoa ei pienennetä sopimaan paperille. Jos kuvan koko on suurempi kuin tulostusalue, asiakirja jaetaan samankokoisiin osiin ja tulostetaan erillisille paperiarkeille.
Jos valitset <Aut.> kohdassa <Vastaanoton pienennys>, kuvakokoa pienennetään automaattisesti sopivassa suhteessa. Tämä suhde voi vaihdella kohdassa <Pienennys-%> asetetusta arvosta 100 %:iin vastaanotetun asiakirjan koosta.

<2 1:lle Loki>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Jos asetuksena on <Kyllä>, voit tulostaa vastaanotetut asiakirjat 2 1:lle -asettelua käyttäen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<2 1:lle Loki>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä toiminto on käytettävissä seuraavin edellytyksin:
Sinun on valittava sama paperikasetti vastaanotetun asiakirjan kahden peräkkäisen sivun tulostukselle.
Valitussa paperikasetissa olevan paperin on oltava kyllin suurta kahden peräkkäisen sivun tulostamiseen.
Jos <2 1:lle Loki> -asetuksena on <Kyllä>, asiakirjat tulostetaan niin, että keskellä on pisteviiva. Jos asiakirjaan tulostetaan lähettäjän tiedot, pisteviivaa ei tulosteta alueelle, jolla lähettäjän tiedot sijaitsevat.

<Tulosta vastaanottosivun alatunniste>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, tulostetaanko tiedot, kuten vastaanottoaika ja sivunumero, vastaanotettujen asiakirjojen alareunaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Tulosta vastaanottosivun alatunniste>
<Tulostus>, <Älä tulosta>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Kun vastaanotetaan sähköpostiviesti, jossa ei ole viestitekstiä, lähettäjä- ja aihetiedot (enintään 24 merkkiä kummastakin) tulostetaan liitetiedoston ensimmäisen sivun yläosaan.

<YCbCr-vastaanoton gamma-arvo>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit tulostaa vastaanotettuja l-faksiasiakirjoja sopivan laatuisina.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<YCbCr-vastaanoton gamma-arvo>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information

<Keskeytä ja tulosta vastaanottotyöt>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa muut toiminnot keskeytettäväksi I-faksien tulostuksen ajaksi, kun laite vastaanottaa niitä.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Keskeytä ja tulosta vastaanottotyöt>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Käytä välitysasetuksia>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, välitetäänkö vastaanotetut asiakirjat muille vastaanottajille, kuten laitteen salaiseen faksilokeroon ja ulkoiselle tiedostopalvelimelle. Jos valitset <Kyllä>, määritä välitysehdot kohdassa <Välitysasetukset>.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä välitysasetuksia>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Virhevälitys, tiedostojen käsittely>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit asettaa tavan, jolla laite käsittelee asiakirjoja, joiden edelleen lähettäminen epäonnistuu.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Virhevälitys, tiedostojen käsittely>
<Tulosta aina>, <Tallenna/Tulosta>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
Jos valitset <Yleiset asetukset> määritä <Poista virheellinen lähetys> -asetukseksi <Ei>. Välitysvirheitä sisältävät asiakirjat tallennetaan <Tilavalvonta> -näyttöön eikä asiakirjoja käsitellä tässä määrittämiesi asetusten mukaan.
Jos valitset <Tallenna/Tulosta>, kun muistilukitus on asetettu, välitysvirheitä sisältävät asiakirjat tallennetaan.
Jos valitset <Tallenna/Tulosta>, kun muistilukitus ei ole käytössä, välitysvirheitä sisältävät asiakirjat tulostetaan.

<Välitysasetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit määrittää ehdot vastaanotettujen asiakirjojen lähettämiseksi edelleen. Voit myös asettaa kaikki tulevat asiakirjat välitettäväksi määritetylle vastaanottajalle ilman ehtoja.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Välitysasetukset>
<Hyväksy/Kumoa>, <Poista>, <Tallenna>, <Välitys ilman ehtoja>, <Tiedot/Muokkaa>, <S-posti etusijalla>, <Tulosta lista>, <Haku>, <Tyhjennä>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä*1
Ei*2
Forwarding Settings
*1 Jaetaan osoiteluetteloina.
*2 Sitä ei voi käyttää välitysvastaanottajana ilman osoitelistojen tuomista samanaikaisesti.

<Aseta Faksi/I-faksilokero>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Määritä faksi/I-faksilokeron asetukset.

<Lähetä aina viesti vast.ottovirheen jälkeen>

 (Asetukset/Tallennus)  <Toiminnon asetukset>  <Vastaanotto/Välitys>  <Yleiset asetukset>
Voit valita, ilmoitetaanko lähettäjälle, että I-faksin vastaanotto ei onnistunut.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Lähetä aina viesti vast.ottovirheen jälkeen>
<Kyllä>, <Ei>
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
C
Settings/Registration Basic Information
95YU-0X3