<Salasanan asetukset>

Määritä asetukset, joilla tehostetaan salasanan antamaa suojausta.
 
Tietoja "Tuo kaikki -toiminto" -sarakkeen kohteista ("A", "B", "C" ja "Ei") on kohdassa Tuo kaikki -toiminto.

<Kiellä autentikointisalasanan tallennus välimuistiin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Valitse estetäänkö kirjautuessa annettavan salasanan sieppaaminen.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Kiellä autentikointisalasanan tallennus välimuistiin>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Näytä varoitus, kun oletussalasana on käytössä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Valitse näytetäänkö ikkuna salasanan vaihtamiseksi, kun pääkäyttäjä kirjautuu laitteeseen oletuskäyttäjänimellä ja -salasanalla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Näytä varoitus, kun oletussalasana on käytössä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Jos salasana on vanhentunut, avautuu ikkuna salasanan vaihtamiseksi tästä asetuksesta riippumatta.

<Salli oletussalasanan käyttö etäyhteyksille>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Valitse sallitaanko oletussalasanan käyttö, kun kirjaudutaan Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Salli oletussalasanan käyttö etäyhteyksille>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information

<Minimipituuden asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit asettaa tallennettavan salasanan merkkien vähimmäismäärän estääksesi salasanojen yksinkertaistumisen. Kun salasanan pituus on asetettu, käyttäjää ei voida tallentaa tyhjällä salasanalla.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Minimipituuden asetukset>
<Kyllä> (1–32 merkkiä), <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.

<Voimassaoloajan asetukset>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit asettaa salasanoille tietyn voimassaoloajan, jotta käyttäjien on vaihdettava salasanaa säännöllisin väliajoin salasanojen yksinkertaistamisen estämiseksi.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Voimassaoloajan asetukset>
<Kyllä> (1–180 päiv.), <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.

<Estä 3 tai useamman saman merkin käyttö peräkkäin>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit rajoittaa salasanoja, jotta samaa merkkiä ei voida käyttää peräkkäin kolmea tai useampaa kertaa.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Estä 3 tai useamman saman merkin käyttö peräkkäin>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.

<Käytä vähintään 1:tä suurta kirjainta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit rajoittaa salasanoja, jotta vain vähintään yhden ison kirjaimen sisältävät salasanat tallennetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä vähintään 1:tä suurta kirjainta>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.

<Käytä vähintään 1:tä pientä kirjainta>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit rajoittaa salasanoja, jotta vain vähintään yhden pienen kirjaimen sisältävät salasanat tallennetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä vähintään 1:tä pientä kirjainta>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.

<Käytä vähintään 1 merkkiä>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit rajoittaa salasanoja, jotta vain vähintään yhden numeron sisältävät salasanat tallennetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä vähintään 1 merkkiä>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.

<Käytä ainakin 1 merkki>

 (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Turva-asetukset>  <Autentikointi/Salasana -asetukset>  <Salasanan asetukset>
Voit rajoittaa salasanoja, jotta vain vähintään yhden symbolin sisältävät salasanat tallennetaan.
Kohde
Asetuksen kuvaus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Voidaan asettaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksessa
Laitetietojen toimitus käytettävissä
Tuo kaikki -toiminto
Kohteen nimi vietäessä Etäkäyttöliittymän avulla
<Käytä ainakin 1 merkki>
<Kyllä>, <Ei>
Ei
Ei
Kyllä
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
Tämä asetus koskee henkilökohtaisen todentamisen hallintaa, ei osastotunnuksia tai PIN-koodeja.
Salasanan rajoituksen asetukset koskevat salasanoja, jotka tallennetaan/muutetaan rajoitusten asettamisen jälkeen. Kun jo tallennettu salasana ei noudata näiden asetusten mukaisia rajoituksia, esiin tulee näyttö salasanan muuttamista varten, kun käyttäjän todennus suoritetaan.
95YU-0YC