DNS-asetusten tekeminen

DNS-palvelin on tietokone, joka muuntaa laitteiden nimet (toimialueen nimet) internetissä IP-osoitteiksi. Internetissä on maailmanlaajuisesti monia DNS-palvelimia. Ne työskentelevät keskenään yhdistäen toimialueiden nimet ja IP-osoitteet. Tässä osassa kerrotaan vaiheista laitteen DNS-palvelinosoitteen, isäntänimen ja toimialueen nimen asettamiseksi. Voit asettaa laitteen automaattisesti suorittamaan päivityksen, jos yhteys isäntänimen ja IP-osoitteen välillä muuttuu. Jos määrität DNS:n IPv6-ympäristössä, varmista, voiko IPv6-osoitteita käyttää (IPv6-osoitteen asettaminen). Tämän lisäksi voit asettaa yhteyden IP-osoitteeseen hankkimalla isäntänimen DHCP-palvelimelta ilman, että isäntänimeä tarvitsee kirjoittaa manuaalisesti.

DNS-asetusten tekeminen

1
Paina  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset> <Verkko>  <TCP/IP-asetukset>  <DNS-asetukset>.
3
Määritä DNS-palvelimen osoite.
1.
Paina <DNS-palvelinosoitteen asetukset>.
2.
Suorita tarvittavat asetukset.
Kirjoita DNS-palvelimen IP-osoite ympäristösi mukaan.
<IPv4>
Valitse <Ensisijainen DNS-palvelin> ja kirjoita DNS-palvelimen IPv4-osoite.
Jos käytössä on toissijainen DNS-palvelin, kirjoita sen IP-osoite. Jos et aseta toissijaista DNS-palvelinta, kirjoita "0.0.0.0".
<IPv6>
Valitse <Ensisijainen DNS-palvelin> ja kirjoita DNS-palvelimen IPv6-osoite. Osoitteita, jotka alkavat "ff" (multicast-osoite), osoitteita, joissa on vain "0", tai paikallisia linkkiosoitteita ei voida lisätä.
Jos käytössä on toissijainen DNS-palvelin, kirjoita sen IP-osoite. Osoitteita, jotka alkavat "ff" (multicast-osoite), osoitteita, joissa on vain "0", tai paikallisia linkkiosoitteita ei voida lisätä. Tämä sarake voi jäädä tyhjäksi.
3.
Paina <OK>.
4
Määritä laitteen isäntänimi ja toimialueen nimi.
1.
Paina <DNS Isäntänimi/Toimialueen nimi -asetukset>.
2.
Suorita tarvittavat asetukset.
<IPv4>
Valitse <Isäntänimi> ja kirjoita DNS-palvelimeen tallennettava laitteen isäntänimi käyttämällä aakkosnumeerisia merkkejä.
Valitse <Toimialueen nimi> ja kirjoita toimialueen nimi, johon laite kuuluu, käyttämällä aakkosnumeerisia merkkejä (esimerkki: "esimerkki.fi").
<IPv6>
Jos haluat, että isäntänimi ja toimialueen nimi ovat samat kuin IPv4:lle, valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä samaa Isäntänimeä/Toimialuenimeä kuin IPv4>. Jos haluat eri asetukset kuin IPv4:lle, valitse <Ei>.
Jos haluat isäntänimen olevan eri kuin IPv4:lle, valitse <Isäntänimi> ja kirjoita DNS-palvelimeen tallennettava laitteen isäntänimi käyttämällä aakkosnumeerisia merkkejä.
Jos haluat toimialueen nimen olevan eri kuin IPv4:lle, valitse <Toimialueen nimi> ja kirjoita toimialueen nimi, johon laite kuuluu, käyttämällä aakkosnumeerisia merkkejä. (Esimerkki: "esimerkki.fi").
Jos valitset tilallisissa osoiteasetuksissa <Käytä DHCPv6:tta> -asetukseksi <Kyllä> (IPv6-osoitteen asettaminen), manuaalisesti määritetty toimialueen nimi korvataan. Jos valitset <Käytä samaa Isäntänimeä/Toimialuenimeä kuin IPv4> -asetukseksi <Kyllä>, DHCPv6-palvelimelta haettua toimialueen nimeä käytetään.
3.
Paina <OK>.
5
Aseta automaattiset yhteyspäivitykset.
1.
Paina <DNS-dynaamisen päivityksen asetukset>.
2.
Suorita tarvittavat asetukset.
<IPv4>
Jos haluat päivittää tiedot automaattisesti, kun isäntänimen ja IP-osoitteen välinen yhteys muuttuu ympäristössä, kuten DHCP, valitse <Kyllä> kohdassa <DNS-dynaaminen päivitys>.
<IPv6>
Jos haluat päivittää tiedot automaattisesti, kun isäntänimen ja IP-osoitteen välinen yhteys muuttuu ympäristössä, kuten DHCP, valitse <Kyllä> kohdassa <DNS-dynaaminen päivitys>.
Valitse <Kyllä> osoitteelle, jonka haluat rekisteröidä DNS-palvelimeksi, kohdassa <Tallenna tilaton osoite>/<Tallenna manuaalinen osoite>/<Tallenna tilallinen osoite>. Ota huomioon, että automaattista päivitystä ei voi suorittaa, jos kaikkien asetuksena on <Ei>.
3.
Paina <OK>.
6
Määritä mDNS-asetukset.
1.
Paina <mDNS-asetukset>.
2.
Suorita tarvittavat asetukset.
<Käytä IPv4 mDNS:ää>
Jos haluat ottaa DNS-toiminnon käyttöön ympäristössä ilman DNS-palvelinta, valitse <Kyllä>.
Valitse <mDNS-nimi> ja kirjoita haluamasi mDNS-nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
<Käytä IPv6 mDNS:ä>
Jos haluat ottaa DNS-toiminnon käyttöön ympäristössä ilman DNS-palvelinta, valitse <Kyllä>.
Jos haluat määrittää samat mDNS-nimen asetukset kuin IPv4:lle, valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä samaa mDNS-nimeä kuin IPv4:lle>. Jos haluat käyttää eri asetuksia, valitse <mDNS-nimi> ja kirjoita haluamasi mDNS-nimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
Jos määrität <Käytä IPv4 mDNS:ää> -asetukseksi <Kyllä>, laite ei siirry täydelliseen lepotilaan.
Jos määrität <Käytä IPv6 mDNS:ä> -asetukseksi <Kyllä>, laite ei siirry täydelliseen lepotilaan.
3.
Paina <OK>.
7
Paina  (Asetukset/Tallennus)  <Kyllä>.

DHCP-palvelimen käyttö

Voit hankkia isäntänimen käyttämällä DHCP-palvelinta.
Valinnainen DHCP-asetus koskee vain päälinjaa.
1
Paina  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset> <Verkko> <TCP/IP-asetukset> <IPv4-asetukset> tai <IPv6-asetukset> <DHCP-lisäasetuksien asetukset>.
3
Suorita tarvittavat asetukset.
Jotkut kohteet eivät ehkä näy kohdassa <IPv6-asetukset>.
<Hae isäntänimi>
Hae isäntänimi DHCP-palvelimen kautta valitsemalla <Kyllä>.
<DNS-dynaaminen päivitys>
Jos haluat määrittää DHCP-palvelimen päivittämään automaattisesti IP-osoitteiden ja isäntänimien välistä yhteyttä koskevat tiedot käyttämättä laitetta, valitse <Kyllä>.
<Hae DNS-palvelimen osoite>
Hae DHCP-palvelimen IP-osoite valitsemalla <Kyllä>.
<Hae toimialuenimi>
Hae toimialueen nimi DHCP-palvelimen kautta valitsemalla <Kyllä>.
<Hae WINS-palvelimen osoite>
Hae toimialueen nimi WINS-palvelimen kautta valitsemalla <Kyllä>.
<Hae SMTP-palvelimen osoite>
Hae toimialueen nimi SMTP-palvelimen kautta valitsemalla <Kyllä>.
<Hae POP-palvelimen osoite>
Hae toimialueen nimi POP-palvelimen kautta valitsemalla <Kyllä>.
4
Paina <OK>.
5
Paina  (Asetukset/Tallennus)  <Kyllä>.
95YU-060