De systeembeheerders-ID en pincode wijzigen

Wanneer afdelings-ID-beheer is ingeschakeld, moeten afdelings-ID's voor gebruikers worden ingesteld voordat ze zich kunnen aanmelden. De systeembeheerders-ID en de pincode van de systeembeheerder zijn standaard ingesteld op "7654321", maar het is aan te bevelen deze om veiligheidsredenen te wijzigen. Volg onderstaande procedure om ze te wijzigen.
Zorg ervoor dat u systeembeheerder-PIN niet kunt vergeten. Als u uw systeembeheerderpincode niet meer weet, neem dan contact op met uw dealer of verkoper.
Deze instelling is geen standaardbeheerinstelling voor gebruikersverificatie. Als u deze instelling wilt opgeven voor een gebruiker met beheerdersbevoegdheden in Gebruikersverificatie, stelt u [Select Role to Set:] in op "Beheerder". Gebruikersgegevens in het lokale apparaat registreren
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Instellingen Systeembeheerderinformatie>.
3
Voer de nodige wijzigingen in de systeembeheerdersinstellingen door en druk op <OK>.
<ID systeembeheerder>
Voer een getal van maximaal 7 cijfers in voor de nieuwe systeembeheerders-ID.
<Systeembeh. PIN>
Voer een getal van maximaal 7 cijfers in voor de nieuwe systeembeheerderspincode en druk op <Bevestigen>. Voer ter bevestiging de pincode opnieuw in en druk op <OK>.
<Systeembeheerder> / <E-mailadres> / <Contact informatie> / <Opmerking>
Voer zo nodig gegevens over de beheerder in.
U kunt geen Systeembeheerder-ID of Systeem-PIN registreren die alleen uit nullen bestaan, zoals "00" of "0000000".
Wanneer u minder dan zeven cijfers invoert, worden nullen toegevoegd aan het begin van het nummer en wordt een nummer van zeven cijfers ingesteld.
U kunt ook instellen dat het invoeren van zeven cijfers vereist is voor de systeembeheerders-ID en de systeembeheerderspincode. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of verkoper.
95YW-0KU