Een onderbrekingsinterval instellen voor aanpassingspagina's (optioneel)

Als de 'Sensing Unit-B' is geïnstalleerd, kunt u een taak starten waarbij een aanpassingspagina wordt uitgevoerd telkens wanneer een bepaald aantal vellen wordt afgedrukt, en kunt u de machine de automatische aanpassing laten uitvoeren. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding van uw stuurprogramma's.
Gebruik deze functie niet met papier waarop al logo's of patronen zijn afgedrukt (voorbedrukt papier) of als het papier vuil is.
Het is belangrijk dat u voldoende papier aan het papiermagazijn toevoegt voor het afdrukken van de aanpassingspagina's.
Als er een papierstoring optreedt tijdens een opdracht met automatische aanpassing worden de aanpassingspagina's mogelijk niet afgedrukt.
Automatische aanpassing wordt niet uitgevoerd voor opdrachten die u start door de lopende opdracht te onderbreken.
Dergelijke opdrachten starten mogelijk niet binnen de door u ingestelde onderbrekingsintervallen. Houd er rekening mee dat de intervalinstelling slechts een schatting is.
De onderbrekingscorrectiefunctie vermindert de fluctuaties binnen opdrachten met grote aantallen vellen. Als u prioriteit wilt geven aan nauwkeurigheid door de onderbrekingsintervallen aan te passen, verhoog dan de onderbrekingsfrequentie. Dat vereist echter ook meer aanpassingspagina's en dus een lagere productiviteit.
De aanpassing is mogelijk niet zo effectief voor opdrachten waarbij meerdere papiersoorten tegelijkertijd worden gebruikt.
Als u een opdracht met automatische kleuraanpassing start, wordt er vóór het gespecificeerde onderbrekingsinterval een standaardtestpagina afgedrukt om het aanpassingsproces uit te voeren.
1
Druk op <Wijzigen> onder <Onderbr.interv. vr Aanpas.pagina> .
2
Stel een waarde in tussen 50 en 9999 vellen als het onderbrekingsinterval voor aanpassingspagina's en druk vervolgens op <OK>.
De instellingen worden toegepast en het venster <Details/Bewerken> voor de bijbehorende aangepaste papiersoort verschijnt opnieuw op het scherm.
95YW-08A