Powiadomienie o zakończeniu kopiowania przez e-mail

Możesz otrzymywać wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu kopiowania oryginałów. Podczas wykonywania znacznych ilości kopii lub zarezerwowanych kopii (Podstawowe działania związane z kopiowaniem), nie musisz czekać obok urządzenia na ich wydrukowanie.
Odbiorca wiadomości e-mail z powiadomieniem musi zostać wybrany z Książki adresowej. Należy wcześniej zarejestrować ten adres w Książce. Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
3
Określ ustawienia kopiowania w zależności od potrzeb. Podstawowe działania związane z kopiowaniem
4
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
5
Naciśnij <Powiad. o Wykon Zadania>.
6
Wybierz adres e-mail z Książki adresowej i naciśnij na <OK>.
Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania i używania Książki adresowej, patrz Książka adresowa.
7
Naciśnij <Zamknij>.
8
Naciśnij przycisk  (Start).
Dokumenty są zeskanowane i rozpoczyna się kopiowanie. Po zakończeniu kopiowania, wiadomość e-mail z powiadomieniem zostanie przesłana na określony adres.
9ELA-080