Wstawianie arkuszy w czasie kopiowania na foliach

Podczas kopiowania na foliach, możesz zapobiec ich sklejaniu się ze sobą, wstawiając arkusze przekładkowe pomiędzy przezroczyste folie. Na arkuszach przekładkowych można również drukować.
1
Załaduj przezroczyste folie i papier na arkusze przekładkowe.
Załaduj przezroczyste folie do tacy uniwersalnej i papier do wstawiania do szuflady, a następnie określ format i rodzaj folii oraz papieru. Ładowanie papieru
Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów papieru dostępnych dla folii, patrz Specyfikacja sprzętowa.
2
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
3
Naciśnij <Kopia>. Ekran <Strona główna>
4
Naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowych funkcji kopiowania. Ekran podstawowych funkcji kopiowania
5
Naciśnij <Przeźrocz. ark. na okładki>.
6
Wybierz, czy kopiować na wstawianych arkuszach i określ ustawienia samych arkuszy.
Aby drukować na wstawianych arkuszach, naciśnij na <Drukuj>. Obraz drukowany na poprzedzającej arkusz folii zostanie również nadrukowany na arkuszu.
Aby określić format wstawianych arkuszy, naciśnij na <Zmień> w <Roz. arku. okładki> i wybierz format papieru.
7
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
8
Naciśnij przycisk  (Start).
Rozpocznie się kopiowanie.
9ELA-07W