Wymiana pojemnika na zużyty toner

Kiedy pojemnik na zużyty toner jest pełny lub prawie pełny, wyświetlany jest komunikat z prośbą o przygotowanie nowego pojemnika na zużyty toner lub dokonanie wymiany pojemnika na zużyty toner. Należy przygotować nowy pojemnik na zużyty toner lub dokonać wymiany pojemnika na zużyty toner zgodnie z informacjami z wyświetlonego komunikatu.
Nie należy wymieniać pojemnika na zużyty toner przed pojawieniem się komunikatu informującego o konieczności jego wymiany, na panelu dotykowym.
Pojemnik na zużyty toner jest pojemnikiem do zbierania niewykorzystanego toneru, który pozostaje podczas drukowania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych komunikatów, patrz Środki zaradcze w przypadku wyświetlenia każdego komunikatu.
Aby uzyskać informacje na temat numeru modelu pojemnika na zużyty toner, patrz Części zamienne.
Można sprawdzić aktualną ilość miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner.
Sprawdzenie miejsca pozostałego w pojemniku na zużyty toner

Procedura wymiany pojemnika na zużyty toner

1
Otwórz pokrywę na zużyty toner.
Podczas otwierania pokrywy należy przytrzymać jej lewą krawędź.
2
Wysuń pojemnik na zużyty toner.
Po wysunięciu pojemnika na zużyty toner do połowy należy przytrzymać uchwyt na górze i wyciągnąć pojemnik całkowicie.
Nie wolno przechylać pojemnika na zużyty toner. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować wysypanie się tonera znajdującego się w pojemniku.
3
Wyjmij nowy pojemnik na zużyty toner z opakowania.
4
Umieść wyjęty pojemnik na zużyty toner w pudełku.
W tym celu należy skorzystać z woreczka dostarczonego w opakowaniu nowego pojemnika na zużyty toner. Mocno zawiń otwarcie woreczka, aby toner się nie wysypał, a następnie umieść woreczek w pudełku.
5
Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner.
Włożyć pojemnik na zużyty toner z logo Canon na górze pojemnika skierowanym w stronę tylnej części urządzenia, a następnie wsunąć go do środka, aby został załadowany.
Wsunąć pojemnik na zużyty toner maksymalnie do wewnątrz. Jeśli pojemnik na zużyty toner nie zostanie prawidłowo zainstalowany, osłona pojemnika może pozostać otwarta podczas usuwania pojemnika na zużyty toner, co może spowodować rozsypanie się tonera.
6
Zamknij pokrywę na zużyty toner.
Zużyty toner nie nadaje się do ponownego użycia. Zabrania się mieszania nowego tonera ze zużytym.
Stary pojemnik na zużyty toner zostanie odebrany przez lokalnego autoryzowanego dealera firmy Canon.
9ELA-01K