Części zamienne

Ta sekcja zawiera opis części zamiennych (materiałów/części eksploatacyjnych) używanych w urządzeniu. Części zamienne należy nabywać od autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon, u którego zakupiono urządzenie. Podczas wykonywania czynności związanych z częściami zamiennymi i ich przechowywania należy stosować się do odpowiednich zaleceń.
Oryginalne materiały eksploatacyjne
Firma Canon nieprzerwanie rozwija innowacje techniczne w dziedzinie produkowanych przez siebie tonerów, zasobników z tonerem i części opracowanych specjalnie do użytku w wielofunkcyjnych urządzeniach firmy Canon.
Doświadcz korzyści w postaci optymalnych parametrów druku, dużej wydajności drukowania i wysokiej jakości wydruków, zapewniane przez nowe zaawansowane technologie firmy Canon.
Dlatego zaleca się korzystanie z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Canon przeznaczonych do urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon.
Aby uzyskać informacje na temat obchodzenia się z częściami zamiennymi i ich przechowywania, należy zapoznać się zaleceniami wskazanymi w dokumencie Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostarczonym wraz z urządzeniem.
Można sprawdzić aktualny stan części zamiennych.

Materiały eksploatacyjne

Zasobnik z tonerem na wymianę

Sprawdź, czy kod na przedniej pokrywie urządzenia i kod na opakowaniu oryginalnego tonera są takie same.
Nazwa modelu
Oryginalny toner firmy Canon
imageRUNNER ADVANCE DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i
Canon C-EXV 64 Toner Black (czarny)
Canon C-EXV 64 Toner Cyan (cyjankowy)
Canon C-EXV 64 Toner Magenta (karmazynowy)
Canon C-EXV 64 Toner Yellow (żółty)
Zasobnik tonera należy przechowywać w sposób opisany poniżej
Zasobnik tonera należy przechowywać w następujących warunkach:
Zakres temperatury przechowywania: 10 – 30ºC
Zakres wilgotności przechowywania: Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)*
* Nawet w przypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz zasobnika z tonerem może dochodzić do skraplania wody (kondensacji), jeśli wewnątrz lub na zewnątrz zasobnika z tonerem jest różna temperatura. Kondensacja ma negatywny wpływ na jakość wydruku.
Otworzyć dopiero bezpośrednio przez użyciem.
Nie należy przechowywać zasobnika tonera w pozycji pionowej ani górą do dołu.
Zasobnika tonera nie należy przechowywać w następujących miejscach:
miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
Miejsca wystawione na bezpośrednie światło słoneczne
miejsca, w których występuje duże stężenie soli
miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole lub amoniak)
miejsca bardzo gorące i/lub wilgotne
miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, w których może zachodzić kondensacja
miejsca silnie zakurzone
miejsca dostępne dla dzieci
W miejscach obok przedmiotów emitujących pole magnetyczne
Należy uważać na podrobione tonery
Na rynku są dostępne podrobione tonery sprzedawane jako oryginalne produkty firmy Canon. Ich stosowanie może skutkować obniżeniem jakości druku lub wydajności urządzenia. Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, obrażenia lub uszkodzenia powstałe w wyniku używania podrobionych tonerów.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz global.canon/ctc.
Aby uzyskać informacje na temat odbioru zużytych zasobników z tonerem, patrz Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Zespół bębna

Nazwa produktu
Numer modelu
imageRUNNER ADVANCE DX C3935i / C3930i / C3926i / C3922i
Canon C-EXV 49 Drum Unit
Moduł bębna należy przechowywać w sposób opisany poniżej
Przechowywanie modułu bębna w nieodpowiednim miejscu lub warunkach może powodować problemy, takie jak utrata danych.
Zakres temperatury przechowywania: 10 – 30ºC
Zakres wilgotności przechowywania: Wilgotność względna od 20% do 80% (bez kondensacji)*
* Nawet w przypadku przechowywania w odpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz kasety bębnowej może dochodzić do skraplania wody (kondensacji), jeśli wewnątrz lub na zewnątrz kasety bębnowej jest różna temperatura. Kondensacja ma negatywny wpływ na jakość wydruku.
Otworzyć dopiero bezpośrednio przez użyciem.
Materiał opakowaniowy należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Będzie to potrzebne w takich sytuacjach, jak przechowywanie urządzenia z wyjętą kasetą bębnową.
Nie należy przechowywać modułu bębna w pozycji pionowej ani górą do dołu.
Modułu bębna nie należy przechowywać w następujących miejscach:
miejsca wystawione na działanie otwartego ognia
miejsca wystawione na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub mocnego światła przez ponad pięć minut
miejsca, w których występują gazy powodujące korozję (np. aerozole lub amoniak)
miejsca bardzo gorące i/lub wilgotne
miejsca wystawione na gwałtowne zmiany temperatury lub wilgotności, w których może zachodzić kondensacja
miejsca silnie zakurzone
miejsca dostępne dla dzieci
Miejsca blisko produktów nieodpornych na działanie pola magnetycznego (np. dyskietki lub nośniki danych)
Miejsca blisko produktów emitujących pole magnetyczne

Pojemniki na zszywki do wymiany

W tym urządzeniu zawsze należy używać wymiennych pojemników na zszywki. Należy pamiętać, że numer modelu zszywek różni się w zależności od urządzenia wykańczającego.
Nazwa urządzenia wykańczającego
Oryginalne pudełko na zszywki firmy Canon
Staple Finisher-AE
Booklet Finisher-AE
Inner Finisher-L
Staple-P1
Booklet Finisher-AE
Staple Cartridge-Y1

Części zamienne

Pojemnik na zużyty toner

Do tego urządzenia należy używać dedykowanego pojemnika na zużyty toner.
WT-202

Moduł utrwalający

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.
FX-503

Pomocnicza, zewnętrzna rolka transferowa

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.
TR-501

Moduł ITB

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Canon.
TB-501

Zestaw konserwacyjny ADF (dla modułu Dwustronnego podajnika Double Pass (DADF-BA))

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.
DR-202

Zestaw konserwacyjny ADF (dla modułu Dwustronnego podajnika Single Pass (Single Pass DADF-C))

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy lub serwisu.
DR-205
9ELA-020