Ładowanie uprzednio zadrukowanego papieru

Używając uprzednio zadrukowanego papieru z logo, podczas ładowania papieru należy zwrócić uwagę na jego ułożenie podczas ładowania go do urządzenia. Aby drukowanie zostało przeprowadzone na właściwej stronie arkusza z logo, papier należy załadować w odpowiedni sposób.
Orientacja oryginału podczas kopiowania
W tym rozdziale opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru z odpowiednim zorientowaniem. Aby uzyskać ogólne informacje na temat ładowania papieru do szuflady na papier lub na tacę wielofunkcyjną, patrz Podstawowa metoda ładowania papieru.
W tej sekcji opisano sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru w przypadku wykonywania kopiowania/drukowania jednostronnego. W sytuacji wykonywania kopiowania/drukowania dwustronnego z wykorzystaniem uprzednio zadrukowanego papieru należy ładować papier, interpretując poniższe wskazówki dotyczące właściwej strony arkusza papieru w sposób odwrotny.
Aby mieć pewność, że strony są drukowane po właściwej stronie uprzednio zadrukowanego arkusza papieru, niezależnie od tego, czy używana jest funkcja drukowana jednostronnego czy dwustronnego, można skorzystać z następujących metod konfiguracji ustawień.
Poprzez określenie rodzaju papieru za każdym razem przed rozpoczęciem drukowania: załaduj dany rodzaj papieru zarejestrowany, gdy dla opcji „Uprzednio zadrukowany papier” było wybrane ustawienie <Włącz> w <Ustaw. zarządzania typem papieru>, określ ten rodzaj papieru, a następnie wykonaj drukowanie.
Poprzez określenie źródła papieru za każdym razem przed rozpoczęciem drukowania: załaduj papier do źródła papieru, dla którego opcja <Przełączanie metody podawania> jest ustawiona na <Priorytet Druku Strony>, określ to źródło papieru, a następnie wykonaj drukowanie.
Prawidłowy sposób ładowania uprzednio zadrukowanego papieru, gdy dla opcji „Uprzednio zadrukowany papier” wybrano ustawienie <Włącz> w <Ustaw. zarządzania typem papieru> albo gdy dla opcji <Przełączanie metody podawania> wybrano ustawienie <Priorytet Druku Strony>
Szuflada na papier: papier stroną z logo w dół
Źródło papieru inne niż szuflada na papier: papier stroną z logo w górę
Dla <Priorytet prędkości dla kopiowania z podajnika> ustaw <Wyłącz>.

Ładowanie papieru z logo w orientacji pionowej

Metoda ładowania papieru różni się w zależności od formatu papieru z logo i wykorzystywanego źródła papieru.
Ładowanie papieru z logo o formacie A4 albo A5
W przypadku szuflady papier należy załadować tak, aby logo było skierowane w górę, zaś w przypadku tacy wielofunkcyjnej w dół (patrz ilustracje poniżej).
Szuflada na papier
Taca wielofunkcyjna
Jeżeli ładowany jest papier o formacie A3 z logo
W przypadku szuflady na papier 2 papier należy załadować tak, aby logo było skierowane w górę, zaś w przypadku tacy wielofunkcyjnej w dół (patrz ilustracje poniżej).
Szuflada na papier 2
Taca wielofunkcyjna

Ładowanie papieru z logo w orientacji poziomej

Metoda ładowania papieru różni się w zależności od formatu papieru z logo i wykorzystywanego źródła papieru.
Ładowanie papieru z logo o formacie A4 albo A5
W przypadku szuflady papier należy załadować tak, aby logo było skierowane w górę, zaś w przypadku tacy wielofunkcyjnej w dół (patrz ilustracje poniżej).
Szuflada na papier
Taca wielofunkcyjna
Jeżeli ładowany jest papier o formacie A3 z logo
W przypadku szuflady na papier 2 papier należy załadować tak, aby logo było skierowane w górę, zaś w przypadku tacy wielofunkcyjnej w dół (patrz ilustracje poniżej).
Szuflada na papier 2
Taca wielofunkcyjna
9ELA-010