Zablokowanie zszywek w module wykańczania broszur

Potwierdzenie przed rozpoczęciem pracy
Jeśli na tacy broszur znajduje się papier, należy go usunąć.

Usuwanie zablokowanych zszywek w module zszywacza

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wyciągnąć zasobnik ze zszywkami.
Chwyć za zielony uchwyt na kasecie na zszywki i wyciągnij ją, uważając, aby cały czas była skierowana prosto.
3
Wyjmij zakleszczone zszywki z kasety na zszywki.
Podnieś uchwyt kasety na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
4
Przytrzymaj zielony uchwyt kasety na zszywki i wsuń ją do samego końca.
5
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Może zostać automatycznie przeprowadzone zszywanie „na sucho” w celu zmiany położenia zszywek.

Usuwanie zablokowanych zszywek w module zszywania zeszytowego

1
Otwórz przednią pokrywę modułu wykańczania.
2
Wysunąć moduł zszywania zeszytowego.
3
Wyjmij (dwa) zasobniki na zszywki, pociągając dźwignię do siebie.
4
Wyjmij zakleszczone zszywki z kasety na zszywki.
Opuść gałkę zasobnika na zszywki.
Usuń wszystkie zacięte zszywki i odsłonięte zszywki.
Umieść gałkę kasety na zszywki w jej pierwotnym położeniu.
5
Włóż (dwa) pojemniki na zszywki do zespołu zszywania zeszytowego.
6
Delikatnie umieść zespół głowicy zszywającej w pierwotnym położeniu.
7
Zamknąć przednią pokrywę modułu wykańczania.
Po usunięciu zablokowanych zszywek należy dostosować położenie zszywek. <Repozycjonowanie zszywek głow. zszywają.>
9ELA-02E