Kontrola zeskanowanych obrazów przed wysyłaniem (Podgląd)

Przed wysłanie możesz sprawdzić zeskanowane obrazy na ekranie podglądu. Na ekranie podglądu można także usuwać, przenosić lub zamieniać strony.
Oryginał nie może być sprawdzony przed wysłaniem w trybie Bezpośredniego wysyłania lub Wysyłania ręcznego – nawet jeśli ustawiono <Podgląd>.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Faks>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji faksowania. Ekran podstawowych funkcji faksu
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
5
Naciśnij <Opcje> <Podgląd>  <Zamknij>.
6
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są skanowane i wyświetlony zostaje ekran podglądu.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Zatrzymaj) <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
7
Sprawdź zeskanowane obrazy na ekranie podglądu.
W razie potrzeby edytuj zeskanowane obrazy na ekranie podglądu.
Aby usunąć stronę
Aby przenieść stronę
Aby zmieniać położenie stron
8
Naciśnij <Rozp. wysył.>.
Rozpoczyna się wysyłanie.
9ELA-08K