Ustawienie wzoru symulacji kolorów

Symulowanie kolorów jest techniką reprodukcji koloru i zabarwienia za pomocą grup małych punktów. Dane źródłowe do rysowania tych punktów nazywane są wzorem symulacji kolorów. Użycie wzoru symulacji kolorów odpowiedniego do drukowanego obrazu umożliwia bardziej płynne odtworzenie gradacji i krzywych drukowanego obrazu.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Ustawienia wzorca symulowania kolorów>.
2
Wybierz wzór symulacji kolorów.
<Wzorzec 1>: Ustawienie domyślne
<Wzorzec 2>: To ustawienie poprawia reprodukcję podświetlonych obszarów czarno-białych obrazów.
<Wzorzec 3>: To ustawienie poprawia odtwarzanie półtonów na kolorowych obrazach.
<Wzorzec 4>: To ustawienie poprawia odwzorowanie obszarów krawędzi drukowanego obrazu.
3
Naciśnij <OK>.
4
Naciśnij opcję <Tak> i przeprowadź automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja).
Ponieważ może to spowodować słabe zestawienie kolorów, należy koniecznie wykonać automatyczną regulację gradacji (pełna regulacja) po zmianie ustawień. Regulacja gradacji
9ELA-0UL