Regulacja jakości drukowania i wykańczania

Wyreguluj poniższe ustawienia, jeżeli wyniki drukowania nie są zadowalające lub jeżeli chcesz wyregulować pozycję składania papieru.

Regulacja gradacji

Jeśli jakość odwzorowania gradacji kolorów jest tak niska, że gradacja na wydruku znacznie odbiega od tej z danych wydruku, należy przeprowadzić regulację, aby poprawić odwzorowanie gradacji kolorów.

Korekcja zabarwienia

Jeżeli gęstość wydruków znacznie różni się od oryginału, funkcja ta pozwoli wyregulować gęstość skanowania tak, że będą one bardziej zbliżone do oryginału.

Korygowanie cieniowania

Jeżeli w różnych obszarach obrazu zabarwienie drukowanych kolorów nie jest równomierne, korekta pozwala je wyrównać.

Korekcja niedopasowania koloru

Jeżeli kolory wydruku są nieodpowiednie albo niewyraźne, oznacza to, że mogło nastąpić ich niedopasowanie (nieprawidłowa rejestracja kolorów). Problem ten można zminimalizować, przeprowadzając korekcję niedopasowania koloru.

Ustawienie jaskrawości

Można zwiększyć nasycenie kolorów dla drukowania w kolorze.

Regulacja rozmiaru obrazu

Jeżeli format skopiowanego obrazu nieznacznie różni się od formatu oryginału, precyzyjna regulacja zostanie przeprowadzona tak, aby rozmiar drukowanego dokumentu był bardziej zbliżony do formatu oryginału.

Ustawienie wzorca symulowania kolorów

Skonfigurowany zostaje wzór symulacji kolorów odpowiedni dla danego obrazu w celu jak najpłynniejszego odwzorowania gradacji i krzywych na wydruku.

Rejestracja profilu kolorów

To ustawienie służy do dopasowania kolorów do innych modeli drukarek lub aby upewnić się, że określone kolory są odtwarzane precyzyjnie.

Regulacja pozycji dla zszywania na środku

Jeżeli zauważysz, że pozycja zszywania zeszytowego nie znajduje się dokładnie na środku broszury, możesz wprowadzić precyzyjne regulacje pozycji zszywania zeszytowego.

Regulacja pozycji składania dla zszywania na środku

Możesz wyregulować pozycję składania przy zszywaniu zeszytowym podczas drukowania broszury.

Regulacja pozycji składania papieru

Możliwa jest regulacja pozycji składania papieru podczas konfiguracji funkcji składania.
9ELA-0UA