Regulacja pozycji składania przy zszywaniu zeszytowym

Jeżeli korzystasz z opcjonalnego modułu wykańczania broszur i zauważysz, że broszury nie są składana dokładnie na środku możesz skorygować ten błąd regulując pozycję składania podczas zszywania zeszytowego.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Akcja Regulacji>  <Regulacja Pozycji Zaginania i Zszywania>.
2
Wyreguluj pozycję składania.
3
Naciśnij <OK>.
9ELA-0UU