Przesyłanie informacji o urządzeniu do innych drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon

Szereg różnych ustawień urządzenia (informacje o urządzeniu) może być przesyłanych przez sieć i automatycznie wprowadzanych dla innych drukarek wielofunkcyjnych Canon. Dzięki tej funkcji, możesz wyznaczyć urządzenie hosta, którego zarejestrowane informacje (takie jak ustawienia w menu Ustawienia/Rejestracja oraz listy adresowe) zostaną przesłane urządzeniom klienckim, co umożliwia ich konfigurację zgodnie z konfiguracją hosta. Upraszcza to integrację nowych drukarek wielofunkcyjnych z istniejącym systemem i umożliwia eksploatację wielu urządzeń w oparciu o takie same ustawienia, co ułatwia zarządzanie nawet w przypadku stosowania znacznej ilości urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwych do przesyłania informacji o urządzeniu, patrz Ustawienia/Rejestracja.
Jeżeli zarówno host jak i urządzenie klienckie należą do serii imageRUNNER ADVANCE, informacje o urządzeniu mogą być przesyłane. Możliwe jest również odbieranie niektórych informacji o ustawieniach z innych modeli, niż modele tej serii. Jednakże, niektóre informacje mogą być przesyłane nieprawidłowo. <Ust. dystrybucji informacji o urządzeniu>
Niektóre informacje o urządzeniu mogą nie być przesyłane prawidłowo, jeżeli urządzenie wykorzystuje niektóre elementy wyposażenia dodatkowego.

Konfiguracja ustawień przesyłania

Aby przeprowadzić przesyłanie należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
Sprawdź podstawową konfigurację.
Czy urządzenia hosta i urządzenia klienckie są prawidłowo połączone przez sieć?
Czy w urządzeniu klienckim skonfigurowano klucz i certyfikat TLS?
Podczas automatycznego wyszukiwania urządzeń klienckich należy się upewnić, że komunikacja SLP jest możliwa pomiędzy tymi urządzeniami. Monitorowanie urządzenia poprzez systemy zarządzania urządzenieniami
Zarejestruj odbiorców, do których przesyłane będą informacje o urządzeniu.
W urządzeniu hosta, zarejestruj urządzenia klienckie, które będą odbierać przesyłane informacje o urządzeniu. Rejestracja odbiorców informacji o urządzeniu
Aby przeprowadzić uwierzytelnianie użytkownika po odebraniu informacji o urządzeniu, skonfiguruj niezbędne ustawienia dla urządzeń hosta i urządzeń klienckich. Uwierzytelnianie użytkownika podczas wysyłania informacji o urządzeniu
Prześlij informacje o urządzeniu.
Na urządzeniach hosta i klienckich, sprawdź wyniki przesyłania informacji o urządzeniu.
9ELA-0JX