Drukowanie informacji o użytkowniku na dokumentach

Możesz ustawić urządzenie tak, aby wymuszało drukowanie informacje, takich jak nazwa zalogowanego użytkownika na drukowanych i kopiowanych dokumentach. Ta funkcja umożliwia identyfikację osoby, która wydrukowała dany dokument poprzez sprawdzenie wydrukowanych informacji, co może zniechęcać do wykonywania nieautoryzowanych kopii. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator lub administrator sieciowy.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Wymuszony wydruk uznanych informacji>.
3
Naciśnij na <Włącz> i wybierz funkcje, które będą wykorzystywać wymuszone drukowanie informacji o użytkowniku.
W <Funkcja docelowa>, naciśnij <Włącz> dla każdej funkcji, dla której to ustawienie ma być stosowane.
4
Określ pozycję druku i zorientowanie oryginału, i naciśnij <OK>.
Naciśnij na przyciski strzałek, aby wybrać pozycję druku. Aby precyzyjnie wyregulować pozycję, naciśnij <Ustaw Szczegóły> i określ lokalizację.
Wybierz <Obraz pionowy>, aby zorientować oryginał w pionie lub wybierz <Obraz boczny>, aby zorientować oryginał w poziomie.
9ELA-0HE