Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa dokumentów

Urządzenie jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa, które zapobiegają wyciekowi i modyfikacji dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. Należy wyznaczyć administratora odpowiedzialnego za wprowadzenie środków minimalizujących ryzyko nieautoryzowanego kopiowania, co może doprowadzić do wycieku ważnych dokumentów i informacji lub fałszowania oficjalnych dokumentów.
Wymuszone drukowanie informacji identyfikujących
Możesz ustawić urządzenie tak, aby zawsze drukowało informacje, takie jak nazwa zalogowanego użytkownika na drukowanych i kopiowanych dokumentach. Umożliwia do identyfikację użytkownika odpowiedzialnego za utworzenie każdego z dokumentów. Drukowanie informacji o użytkowniku na dokumentach
Wymuszony, zabezpieczający znak wodny
Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby zawsze wstawiało niewidoczny tekst, taki jak POUFNE lub ŚCIŚLE TAJNE w tło drukowanych lub kopiowanych dokumentów. Wkomponowany tekst będzie widoczny podczas kopiowania dokumentów, co stanowi informację dla użytkownika o nieautoryzowanym powielaniu lub ryzyku wycieku informacji. Wstawianie niewidzialnego tekstu (Wymuszony, zabezpieczający znak wodny)
Podpisy cyfrowe
Możesz zwiększyć rzetelność dokumentów tworzonych za pomocą tego urządzenia poprzez dodanie do zeskanowanych dokumentów podpisów cyfrowych. Podpis cyfrowy jest dodawany na podstawie mechanizmu klucza i certyfikatu, co umożliwia identyfikację urządzenia i/lub użytkownika, który utworzył dokument przy jednoczesnym zapewnieniu, że dane nie zostały w żaden sposób zmienione. Dodawanie podpisu cyfrowego do wysyłanych plików
9ELA-0HC