Ograniczanie funkcji wysyłania faksów

Możesz ustawić szereg poszczególnych ograniczeń dla wysyłania faksów, co może zapobiec błędom wysyłania i wyciekom informacji. Aby skonfigurować te ustawienia należy się zalogować jako administrator.

Potwierdzanie numeru faksu przed wysłaniem

Możesz ustawić wymóg wprowadzania numeru faksu dwukrotnie celem jego potwierdzenia przed wysłaniem faksu (zapobiega wysłaniu do przypadkowego odbiorcy). To ustawienie może również konfigurować administrator urządzenia.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>  <Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu>  <Włącz>  <OK>

Ograniczanie wysyłania faksów z komputera

Możesz ograniczyć użytkownikom wysyłanie faksów z poziomu komputera (Wysyłanie faksów z komputera (Faks PC)). To ustawienie może również konfigurować administrator urządzenia.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>  <Zezwól na Sterownik Faksu dla TX>  <Wyłącz>  <OK>

Wyświetlanie ekranu potwierdzenia dla odbiorców faksu

Możesz ustawić urządzenie tak, aby wyświetlało ekran potwierdzania podczas wysyłania do odbiorcy faksu. Może to pomóc w eliminacji błędów wysyłania faksów.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>  <Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu>  <Włącz>  Wybierz opcję <Tylko do rozgł. sekw.> lub <Wszystkie>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja)  <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>
Ustawienia <Tylko do rozgł. sekw.> oraz <Wszystkie> nie mogą być wybrane, jeżeli ograniczono rozsyłanie sekwencyjne (Ograniczanie rozsyłania sekwencyjnego).
Jeżeli włączono funkcję potwierdzania numeru faksu przed wysłaniem (Potwierdzanie numeru faksu przed wysłaniem), ekran potwierdzania nie będzie wyświetlany, jeżeli określono tylko jednego odbiorcę.

Ograniczanie rozsyłania sekwencyjnego

Możesz ograniczyć funkcję rozsyłania sekwencyjnego, która umożliwia użytkownikom wysyłanie faksu do wielu odbiorców.
 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Faksu>  <Ogra. rozsyłanie sekwen. gdy zawarto odbior. faksu>  <Włącz>  <OK>  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja)  <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>

Ograniczanie wysyłania na podstawie dziennika

Możesz ograniczyć użytkownikom możliwość określania poprzednich odbiorców na bazie rejestru. Po skonfigurowaniu tego ustawienia, poprzednio określeni odbiorcy nie mogą być wybrani z rejestru podczas wysyłania faksów.
 (Ustawienia/Rejestracja) <Ustawienia Funkcji>  <Wyślij>  <Ustawienia Wspólne>  <Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru>  <Włącz>  <OK>
9ELA-0H8