Instalacja wyposażenia opcjonalnego

Jeżeli wykorzystywane jest wyposażenie opcjonalne, aby zarejestrować licencje może być konieczne zalogowanie się z przywilejami administratora. Aby zarejestrować licencję, konieczne będzie wprowadzenie numeru nadrukowanego na certyfikacie kodu dostępu licencji. Przed rozpoczęciem należy znaleźć ten numer. Można zarejestrować licencję, nawet jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.
1
Przeprowadź test komunikacji.
Sprawdź, czy możesz zarejestrować licencję przez sieć.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>  <Software Management Settings>.
3
Naciśnij przycisk <Test Communication>.
Wyświetlony zostanie komunikat <Do you want to test communication?>.
4
Naciśnij przycisk <Tak>.
Wyświetlone zostaną wyniki testu komunikacji.
Jeżeli wyświetlone zostanie <NG> sprawdź, czy przewód LAN jest podłączony oraz czy prawidłowo skonfigurowano ustawienia sieciowe. Konfiguracja za pomocą Przewodnika konfiguracji
Jeżeli nie możesz połączyć się z siecią, zarejestruj licencję offline. Jeżeli nie można przeprowadzić rejestracji przez sieć
2
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
3
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie>  <Install Applications/Options>.
4
Naciśnij na <License Access Number> i wprowadź kod dostępu licencji.
5
Potwierdź numer i naciśnij <Włącz>.
6
Wybierz funkcję do zainstalowania i naciśnij <Install>.
Jeżeli wyświetlony zostanie ekran umowy licencyjnej, sprawdź te informacje i naciśnij <Zgadzam się>.
7
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>.

Jeżeli nie można przeprowadzić rejestracji przez sieć

Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, urządzenie nie może połączyć się z siecią, zarejestruj licencję offline. Używając komputera podłączonego do sieci, należy najpierw uzyskać klucz licencji, a następnie zarejestrować go poprzez wprowadzenie do urządzenia. Aby uzyskać klucz licencji konieczny jest numer nadrukowany na certyfikacie kodu dostępu licencji oraz numer seryjny urządzenia.
1
Przejdź do strony wydającej licencję (http://www.canon.com/lms/license/) i uzyskaj klucz licencyjny.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić kod dostępu licencji i numer seryjny, aby uzyskać klucz licencji.
2
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
3
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Licencja/Inne>  <Zarejestruj Licencję>.
4
Wprowadź klucz licencji.
5
Naciśnij <Włącz>  <OK>.
6
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  (Ustawienia/Rejestracja) <Zas. zmiany ustawień>  <Tak>.
Rejestracja licencji dla aplikacji MEAP
Może być konieczna rejestracja licencji, jeżeli wykorzystywana jest aplikacja MEAP. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Instalowanie aplikacji MEAP.
Potwierdzanie numeru seryjnego
Numer seryjny jest wyświetlany w lewym, dolnym rogu ekranu po naciśnięciu opcji (Licznik/Informacje o urządzeniu) albo przycisku [Licznik/Informacje o urządzeniu] (modele z pionowym panelem sterowania). Numer można także potwierdzić na stronie głównej interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
9ELA-0JL