Drukowanie z sieci zewnętrznej (drukowanie IPP)

Korzystanie z portu IPP umożliwia drukowanie z zewnętrznej sieci przez Internet. Aby skorzystać z drukowania IPP, musisz określić port IPP w sterowniku drukarki. Do użycia IPPS należy również zainstalować na komputerze klucz i certyfikat tego urządzenia.Instalowanie na komputerze klucza i certyfikatu tego urządzenia
Aby skorzystać z drukowania IPP, należy określić <Ustawienia Druku IPP>.<Ustawienia Druku IPP>
Aby wykonać poniższą procedurę, należy zalogować się na komputerze przy użyciu konta administratora.
1
Przygotuj sterownik drukarki.
Jeżeli do urządzenia dołączono płytę CD-ROM, włóż płytę CD-ROM do napędu w komputerze.
Aby pobrać sterownik drukarki, wejdź na stronę internetową Canon (https://global.canon/en/support/) i pobierz sterownik swojej drukarki.
2
Wybierz []  [System Windows] [Panel sterowania]  [Sprzęt i dźwięk]  [Urządzenia i drukarki].
3
Kliknij [Dodaj drukarkę].
4
Kliknij [Drukarki, której szukam, nie ma na liście].
5
Wybierz [Wybierz drukarkę udostępnioną według nazwy], wprowadź odbiorcę połączenia i kliknij [Dalej].
Aby skorzystać z IPP, wprowadź „http://<IP address of the machine>/ipp” dla odbiorcy połączenia.
Aby skorzystać z IPPS, wprowadź „https://<IP address of the machine>/ipp” dla odbiorcy połączenia.
6
Kliknij [Z dysku...].
7
Kliknij [Przeglądaj].
8
Podaj folder zawierający sterownik drukarki, wybierz plik INF i kliknij [Otwórz].
Plik INF przechowywany jest w folderze [Sterownik].
9
Przeprowadź konfigurację ustawień postępując według instrukcji na ekranie.
Sterownik drukarki zostaje zainstalowany. Do korzystania z IPPS zainstaluj na komputerze klucz i certyfikat tego urządzenia.

Instalowanie na komputerze klucza i certyfikatu tego urządzenia

Ten opis pokazuje procedurę instalowania klucza i certyfikatu za pomocą przeglądarki Microsoft Edge.
1
Uruchom przeglądarkę internetową.
2
Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/” w polu wprowadzania adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze komputera.
3
Kliknij [Niezabezpieczone]  [Twoje połączenie z tą witryną nie jest bezpieczne]  [Certyfikat] w polu wprowadzania adresu URL.
4
Naciśnij na [Kopiuj do pliku] w zakładce [Szczegóły].
5
Kliknij [Dalej].
6
Wybierz format pliku i kliknij [Dalej].
7
Wybierz miejsce zapisu i nazwę pliku z certyfikatem, a następnie kliknij [Dalej].
8
Sprawdź zapisywaną zawartość i kliknij [Zakończ]  [OK].
Zakończy to zapisywanie certyfikatu.
9
Kliknij [OK].
10
Zamknij przeglądarkę internetową.
11
Zainstaluj certyfikat zapisany w kroku 8 na swoim komputerze.
Dla DER/Base64 (z rozszerzeniem „cer”)
Dla PKCS#7 (z rozszerzeniem „p7b”)
9ELA-09R