Pomijanie pustych stron podczas skanowania

Podczas skanowania urządzenie może wykrywać i pomijać puste strony oraz wysyłać/zapisywać wszystkie strony poza pustymi stronami.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb. Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
5
Naciśnij <Opcje>  <Pomiń puste oryginały>.
6
Wybierz kolor oryginałów, które będą pomijane.
Aby pominąć puste oryginały niezależnie od ich koloru, wybierz ustawienie <Wszyst. Kolory>. Aby pominąć puste oryginały tylko koloru białego, wybierz ustawienie <Tylko białe>.
Jeśli wybrano coś innego niż <Automat. (Kolor/Cz&B)> lub <Automat. (Kolor/Szary)> w <Wybierz Kolor>, wykonywana jest ta sama operacja co <Wszyst. Kolory>, nawet jeśli ustawiono <Tylko białe>.
Naciśnięcie pozycji <Podgląd> celem wybrania przycisku umożliwia sprawdzenie treści zeskanowanych oryginałów na ekranie podglądu. <Podgląd> nie jest wyświetlany, gdy wybrano <Skrzynka pocztowa> w <Skanuj i zapisz>. Kontrola zeskanowanych oryginałów przed wysłaniem/zapisaniem (Podgląd)
7
Naciśnij <Poziom. reg. rozpozna.>, ustaw poziom precyzji dla detekcji pustego papieru i naciśnij <OK>.
Naciśnięcie <+> zwiększa poziom tej precyzji.
8
Naciśnij <OK>  <Zamknij>.
9
Naciśnij przycisk  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
Można określać tylko odbiorców typu <E-Mail> lub <Plik>, jeśli ustawiono <Pomiń puste oryginały>. Nie można przeprowadzić wysyłania, jeśli ustawiono odbiorcę innego typu niż <E-Mail> lub <Plik>.
Jeżeli rozmiar oryginalnego dokumentu jest mniejszy niż wybrane ustawienie rozmiaru skanowania, pominięcie może nie zostać wykonane prawidłowo.
Aby sprawdzić liczbę przesłanych/zapisanych stron, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:  (Monitor stanu)  <Wyślij> <Rejestr zadania> wybierz dokument <Szczegóły> sprawdź liczbę wyświetlaną dla opcji <Wysłane Strony>
Na ekranie statusu i w raporcie zarządzania komunikacją wyświetlana jest liczba, która obejmuje również puste strony. Sprawdzanie statusu i rejestru zeskanowanych dokumentów
9ELA-0AW