<Inicjalizuj po Wymianie Części>

Po wymianie części należy dokonać inicjacji drukarki. Dokonaj inicjacji drukarki dla każdej wymienionej części.

<Jednostka ITB>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Inicjalizuj po Wymianie Części>
Po zakończeniu wymiany modułu ITB należy wykonać operację <Jednostka ITB>, aby przeprowadzić inicjalizację.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Jednostka ITB>
Tak, Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Dodatkowa zewn. rolka transferowa>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Inicjalizuj po Wymianie Części>
Po zakończeniu wymiany pomocniczej, zewnętrznej rolki transferowej należy wykonać operację <Dodatkowa zewn. rolka transferowa>, aby przeprowadzić inicjalizację.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Dodatkowa zewn. rolka transferowa>
Tak, Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Zestaw naprawczy ADF>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>  <Inicjalizuj po Wymianie Części>
Po zakończeniu wymiany wałka pobierającego ADF i podkładki oddzielającej ADF należy wykonać operację <Zestaw naprawczy ADF>, aby przeprowadzić inicjalizację.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zestaw naprawczy ADF>
Tak, Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
9ELA-0LJ