<Ust. zabezpieczającego znaku wodnego>

Skonfiguruj ustawienia dla funkcji Zabezpieczającego znaku wodnego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Ust. zabezp. znaku wodnego>
Zabezpieczający znak wodny pozwala zapobiec wyciekowi informacji. Funkcje te mogą zostać zaprogramowane przez administratora tak, aby były zawsze uruchamiane w czasie wykorzystywania urządzenia przez zwykłych użytkowników. Wstawianie niewidzialnego tekstu (Wymuszony, zabezpieczający znak wodny)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny>
<Kopia>, <Dostęp do zapisanych plików>, <Drukarka>: <Nie Ustawiaj>, <Ustaw>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Znak Wodny Sterownika Drukarki>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Ust. zabezp. znaku wodnego>
W przypadku drukowania przy użyciu sterownika drukarki możesz wybrać skonfigurowane tutaj funkcje dla każdego zadania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Znak Wodny Sterownika Drukarki>
<Nie Ustawiaj>, <Ustaw>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli <Znak Wodny Sterownika Drukarki> oraz <Wymuszony, Zabezpieczający Znak Wodny> są jednocześnie ustawione dla drukarki, Wymuszony zabezpieczający znak wodny jest trybem priorytetowym.
Jeżeli usługa logowania została skonfigurowana, nazwa użytkownika/ID Wydziału aktualnie zalogowanego użytkownika jest drukowana.
Jeśli nie jest włączona usługa logowania, drukowany jest znak wodny <CONFIDENTIAL>.
Aby móc korzystać z tej funkcji, skonfiguruj uprzednio za pośrednictwem interfejsu sterownika drukarki następujące ustawienia. Więcej informacji znajduje się w pomocy sterownika drukarki.

<Regulacja tła/kontrastu znaków>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Wspólne>  <Ustawienia Wydruku>  <Ust. zabezp. znaku wodnego>
Reguluje względny kontrast ukrytego tekstu i tła. Efekt Zabezpieczający znak wodny może być testowany poprzez tworzenie kopii próbnego wydruku. W tym miejscu można skonfigurować następujące ustawienia.
<Względny Kontrast>: Reguluje względny kontrast ukrytego tekstu i tła.
<Ust. standardowej wartości>: Ustawia zabarwienie tła.
<Zabarwienie ukryt. obsz.>: Ustawia zabarwienie tekstu.
Dotyczy modelu Seria C3900
Po naciśnięciu <Regulacja tła/kontrastu znaków>, jako ustawienie wybierz <Standardowy> lub <Dla Drukarki 1200 dpi>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czarny>
<Względny Kontrast>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: -7 do -2 do +7
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: -7 do -2 do +7
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Próbny Wydruk>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Wzór Tła>: <Brak>, <Arabeska>, <Wentylatory>, <Kropki Polka>, <Gwiazdki>, <Siatka>, <Chmury>, <Kwiaty Czereśni>, <Liście>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Rozmiar>: <Mały>, <Średni>, <Duży>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Drukuj Pionowo>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Białe Litery na Kolorowym Tle>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Zainicjuj>: <Tak>, <Nie>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ust. standardowej wartości>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: 1 do 28 do 64
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: 1 do 28 do 64
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Zabarwienie ukryt. obsz.>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: 1 do 13 do 36
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: 1 do 13 do 36
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Cyjankowy>
<Względny Kontrast>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: -7 do -2 do +7
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: -7 do -2 do +7
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Próbny Wydruk>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Wzór Tła>: <Brak>, <Arabeska>, <Wentylatory>, <Kropki Polka>, <Gwiazdki>, <Siatka>, <Chmury>, <Kwiaty Czereśni>, <Liście>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Rozmiar>: <Mały>, <Średni>, <Duży>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Drukuj Pionowo>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Białe Litery na Kolorowym Tle>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Zainicjuj>: <Tak>, <Nie>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ust. standardowej wartości>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: 1 do 28 do 64
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: 1 do 28 do 64
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Zabarwienie ukryt. obsz.>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: 1 do 15 do 36
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: 1 do 15 do 36
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Karmazynowy>
<Względny Kontrast>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: -7 do -1 do +7
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: -7 do -1 do +7
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Próbny Wydruk>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Wzór Tła>: <Brak>, <Arabeska>, <Wentylatory>, <Kropki Polka>, <Gwiazdki>, <Siatka>, <Chmury>, <Kwiaty Czereśni>, <Liście>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Rozmiar>: <Mały>, <Średni>, <Duży>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Drukuj Pionowo>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ustawienia Wydruku>
<Białe Litery na Kolorowym Tle>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Zainicjuj>: <Tak>, <Nie>
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
-
<Ust. standardowej wartości>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: 1 do 24 do 64
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: 1 do 24 do 64
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Zabarwienie ukryt. obsz.>
Jeżeli wybierzesz <Standardowy>: 1 do 14 do 36
Jeżeli wybierzesz <Dla Drukarki 1200 dpi>: 1 do 14 do 36
Tak
Nie
Nie
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Podczas wykonywania próbnych wydruków załaduj zwykły papier lub gruby papier formatu A3, A4, LTR lub papier o wymiarach 11" x 17".
Próbny wydruk
Próbny wydruk zawiera ukryty tekst i tło dla każdej względnej wartości kontrastu.
Obszar znajdujący się w ramce wydruku próbnego jest wykonaną próbką druku dla aktualnie ustawionej wartości kontrastu.
Względny kontrast
Wyreguluj względną wartość kontrastu podczas porównywania różnic pomiędzy ustawioną standardową wartością a zabarwieniem ukrytych obszarów, opierając się na próbnym wydruku.
Jeżeli wartość dla względnego kontrastu wzrasta, tło staje się bardziej zabarwione, natomiast jeżeli wartość zmniejsza się, tło staje się mniej zabarwione. W przypadku wyboru ustawienia <Białe litery na kolorowym tle.>, jeżeli wartość dla względnego kontrastu wzrasta, tekst staje się bardziej zabarwiony, natomiast jeżeli wartość zmniejsza się, tekst staje się mniej zabarwiony.
<Ustawienia Wydruku>
Gdy wybrano opcję <Białe litery na kolorowym tle.>, ustaw standardową wartość dla zabarwienia tekstu oraz zabarwienie ukrytych obszarów dla zabarwienia tła.
<Ust. standardowej wartości>
Jeżeli wartość dla wartości standardowej wzrasta, tło staje się bardziej zabarwione, natomiast jeżeli wartość zmniejsza się, tło staje się mniej zabarwione. Jeżeli wybrano <Białe litery na kolorowym tle.> i zwiększysz standardową wartość, tekst staje się bardziej zabarwiony, natomiast jeżeli wartość zmniejsza się, tekst staje się mniej zabarwiony.
Po zmianie obszaru regulacji na próbnym wydruku dla względnego kontrastu, określ ustawienia dla <Ust. standardowej wartości>.
Jeżeli użytkownik zmienił wartość standardową, wyreguluj ustawienie <Zabarwienie ukryt. obsz.> w taki sposób, aby zabarwienie wewnętrznego kwadratu określone przez standardową wartość zbliżyło się do standardowego ustawienia próbnego wydruku.
Aby określić zabarwienie tła inne od zabarwienia obrazu najbardziej jednolitego zabezpieczającego znaku wodnego na wydruku próbnym, dla którego skonfigurowano wartości standardowe, niezbędne jest wyregulowanie ustawienia opcji <Zabarwienie ukryt. obsz.> w celu nadania jej wartości bliskiej poziomowi zabarwienia tła.
<Zabarwienie ukryt. obsz.>
Jeżeli wartość dla ustawienia <Zabarwienie ukryt. obsz.> wzrasta, tekst staje się bardziej zabarwiony, natomiast jeżeli wartość zmniejsza się, tekst staje się mniej zabarwiony. Jeżeli wybierzesz ustawienie <Białe litery na kolorowym tle.> i wartość ustawienia <Zabarwienie ukryt. obsz.> wzrasta, tło staje się bardziej zabarwione, natomiast jeżeli wartość zmniejsza się, tło staje się mniej zabarwione.
9ELA-0LX