<Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>

Określ ustawienia skrytki faksu/I-faksu
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko jeśli Twoje urządzenie posiada funkcję faksu.

<Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie> <Ustawienia Wspólne> <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Każdej Poufnej skrzynce odbiorczej faksu można nadać nazwę i kod PIN.
Konfigurowanie/Rejestrowanie Poufnych skrzynek odbiorczych faksu
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustaw/Zapisz Poufne Skrytki Faksu>
<Nr skrytki>: 00 do 49
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Box Settings
<Zapisz Nazwę Skr. Poczt.>
Tak
Tak
Nie
Tak*1
C
Box Settings
<PIN>
Tak
Tak
Nie
Tak
C
Box Settings
<Ust. URL Wysył.>
Tak
Tak
Nie
Tak*1
C
Box Settings
<Zainicjuj>
Tak
Tak
Nie
Tak
Nie
-
*1 Oznacza pozycje, które nie są dostarczane, jeżeli ustawiony jest PIN.

<PIN do Pamięci Skrytki RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Można ustanowić kod PIN dla Skrytki RX w pamięci.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<PIN do Pamięci Skrytki RX>
<Ustaw>: <PIN>, <Potwierdź>
Tak
Nie
Nie
Nie
C
Box Settings
Z uwagi na to, iż nie można sprawdzić zarejestrowanego PINu, zaleca się zapisanie i przechowywanie go w miejscu niedostępnym dla innych osób.

<Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu> *

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Urządzenie można zaprogramować w taki sposób, aby odebrany faks został zapisany w Skrytce odbioru (RX) do pamięci. Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj blokady pamięci I-Faks>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Urządzenie można zaprogramować w taki sposób, aby odebrany I-faks został zapisany w Skrytce odbioru (RX) do pamięci. Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj blokady pamięci I-Faks>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Możesz określić czas do aktywacji funkcji Odbioru do pamięci. Urządzenie będzie automatycznie przełączane do trybu Odbioru do pamięci po określonym czasie.
Ustawianie czasu rozpoczęcia dla odbioru do pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas Rozpoczęcia Blokady Pamięci>
<Codziennie> (1 do 5), <Wybierz Dni> (<Nd> do <Sob>, 1 do 5), <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Czas zakończenia blokady pamięci>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Możesz określić czas do wyłączenia funkcji Odbioru do pamięci. Urządzenie będzie automatycznie anulować tryb Odbioru do pamięci po określonym czasie.
Ustawianie czasu zakończenia dla odbioru do pamięci
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas zakończenia blokady pamięci>
<Codziennie> (1 do 5), <Wybierz Dni> (<Nd> do <Sob>, 1 do 5), <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Podziel. dane przekr. czasu RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
W przypadku odbierania podzielonego I-Faksu i braku możliwości odbioru jednej z kolejnych porcji danych możesz określić czas, po jakim odbieranie zostanie anulowane. Dane odebrane do tego czasu są drukowane.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Podziel. dane przekr. czasu RX>
0 do 24 do 99 godz.
Tak
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli podzielone dane zostaną skasowane, to nie będzie można połączyć ich w kompletny dokument nawet wtedy, gdy pozostałe podzielone dane zostaną odebrane później.
Podzielonych danych nie można wydrukować jako normalnego obrazu dopóty, dopóki nie zostaną one połączone.

<Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Funkcji>  <Odbiór/Przekazanie>  <Ustawienia Wspólne>  <Ust. Skrz. odb. Faksu/I-Faksu>
Można określić, czy automatycznie przekazywać odebrane dokumenty do skrytki RX pamięci, jeśli nie można ich wydrukować np. z powodu błędu. Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Prześlij czasowo zap. pliki do pamięci skrzynki odb. RX>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
-
9ELA-0S0