<Uwierzytelnianie klawiatury>

Określ ustawienia uwierzytelniania za pomocą klawiatury.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ilość pamięci podręcznej dla loginów użytkowników>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>  <Uwierzytelnianie klawiatury>
Wybierz, czy wyświetlać nazwy użytkowników, którzy poprzednio logowali się na rozwijalnej liście ekranu logowania. Wybierz <0>, aby ukryć historię logowania oraz <1>, aby wyświetlić wyłącznie nazwę użytkownika, który logował się ostatnio. Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ilość pamięci podręcznej dla loginów użytkowników>
<0>, <1>, <Maksymalnie (M. il. dla urz.)>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetl przycisk aby zmienić hasło w menu ustawień>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>  <Uwierzytelnianie klawiatury>
Zdecyduj, czy umożliwić użytkownikom zmianę haseł za pomocą ikony  w prawym, górnym rogu ekranu logowania. Konfiguracja metod logowania użytkowników oraz urządzeń uwierzytelniających
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl przycisk aby zmienić hasło w menu ustawień>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>  <Uwierzytelnianie klawiatury>
Jeśli nazwa użytkownika i hasło składają się tylko z cyfr, uwierzytelnienie może nastąpić wyłącznie przy użyciu wprowadzania klawiszami numerycznymi.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj klawiszy numerycznych dla uwierzytelniania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Blokuj ponowne użycie hasła>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>  <Uwierzytelnianie klawiatury>
Określ, czy ponowne użycie hasła, które zostało użyte wcześniej, ma być zabronione.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Blokuj ponowne użycie hasła>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Liczba zakazanych ostatnich haseł>: 1 do 24
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie Uwierzytelnianiem>  <Uwierzytelnianie klawiatury>
Można określić okres, przez jaki zabronione będą zmiany hasła.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia okresu zakazu zmiany hasła>
<Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Okres zakazu>: 1 do 179
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9ELA-0SU