<Sieć>

Określ ustawienia sieciowe urządzenia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.Sprawdzanie zainstalowanych opcji na tym urządzeniu

<Raport Wydruków>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Możesz wydrukować ustawienia z menu <Sieć>. Drukowanie listy ustawień
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Raport Wydruków>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, można zmienić ustawienia sieciowe. W przypadku wystąpienia błędów związanych z połączeniami sieciowymi na ekranie dotykowym urządzenia pojawia się komunikat o błędzie. Anulowanie blokady ustawień sieciowych
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź zmiany ustawień połączeń sieciow.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Nie
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia TCP/IP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia, które umożliwiają korzystanie z urządzenia w sieci TCP/IP.

<Ustawienia SNMP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia SNMP. Monitorowanie i kontrola przez SNMP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj SNMPv1>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustaw Społeczność dedykowaną>
<Społeczność Dedykowana>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Prawo Dostępu MIB>: <Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ust. nazwy społecz. 1>
<Nazwa Grupy 1>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Prawo Dostępu MIB>: <Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Grupy>: publiczna
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ust. nazwy społecz. 2>
<Nazwa Grupy 2>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Prawo Dostępu MIB>: <Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Grupy>: public2
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj SNMPv3>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia administratora>
<Użyj administratora>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Hasło Szyfrowania>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj takiego samego hasła jak dla uwierzytelniania>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia Użytkownika>
<Użytkownik Włącz/Wył.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz> (<Nazwa Użytkownika>, <Prawo Dostępu MIB> (<Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>), <Ustaw. zabezpieczeń> (<Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak>, <Uwierzy. Tak/Szyfr. Nie>, <Autor. Nie/Szyfr. Nie>), <Algorytm uwierzytelniania> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Hasło uwierzytelniania>, <Algorytm Szyfrowania> (<ODB>, <AES>), <Hasło Szyfrowania>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Szczegóły/Edytuj> (<Nazwa Użytkownika>, <Prawo Dostępu MIB> (<Odczyt/Zapis>, <Tylko do odczytu>), <Ustaw. zabezpieczeń> (<Uwierzy. Tak/Szyfr. Tak>, <Uwierzy. Tak/Szyfr. Nie>, <Autor. Nie/Szyfr. Nie>), <Algorytm uwierzytelniania> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Hasło uwierzytelniania>, <Algorytm Szyfrowania> (<ODB>, <AES>), <Hasło Szyfrowania>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Usuń>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Pozyskaj z hosta inf. o zarządzaniu drukarką>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Odrzuć pakiety SNMP podczas trybu uśpienia>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ, czy zasoby MIB hosta są zgodne ze specyfikacją RFC2790.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Formatuj zasoby hostów MIB do RFC2790>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia portu dedykowanego>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ, czy skonfigurować/odnieść się do szczegółowych informacji o urządzeniu zapisanych w sterownikach Canon lub oprogramowaniu użytkowym.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia portu dedykowanego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla ustawień określono <Wyłącz>, niektóre aplikacje wykorzystujące port dedykowany mogą nie być wykorzystywane.

<Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ metodę uwierzytelniania dla portu dedykowanego.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Metoda uwierzytelniania portu dedykowanego>
<Tryb 1>, <Tryb 2>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla bieżącej opcji wybrano ustawienie <Tryb 2>, komunikacja za pomocą portu dedykowanego będzie wykorzystywać tryb bezpieczny. Może to uniemożliwić łączenie się z oprogramowania zarządzającego urządzeniem albo sterowników itp.

<Użyj funkcji buforowania>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ, czy buforować zadania drukowania przesłane do urządzenia na nośniku pamięci urządzenia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj funkcji buforowania>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ czas oczekiwania na połączenie z siecią, licząc od uruchomienia urządzenia. Ustawianie czasu oczekiwania na połączenie z siecią
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Czas oczekiwania na połą. przy uruchomieniu>
0 do 300 sek.
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Sterownika Ethernetu>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia sterownika sieci Ethernet. Konfiguracja ustawień sieci Ethernet
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Sterownika Ethernetu>
<Automatyczne Wykrywanie>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Tryb Komunikacji> (Wyłącz): <Pół Dupleks>, <Pełny Dupleks>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ sieci Ethernet> (Wyłącz): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Bieżąca prędkość transmisji>: Tylko wyświetl
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Adres MAC>: Tylko wyświetl
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Ustawienia priorytetu trybu uśpienia>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Nadaj priorytet prędkości wychodzenia z trybu Uśpienia lub oszczędzaniu energii w trybie Uśpienia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia priorytetu trybu uśpienia>
<Prędkość wyjściowa>, <Oszczędzanie energii>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia IEEE 802.1X>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia dla IEEE 802.1X. Konfiguracja ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1X
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IEEE 802.1X>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Logowania>
Login
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zweryfikuj certyfikat serwera uwierzytel.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zweryfikuj nazwę serwera uwierzytelnie.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa serwera uwierzytelnienia>
Nazwa serwera uwierzytelnienia
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj TLS>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Klucz i certyfikat>
Ust. jako klucz domyślny
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Szczegóły Certyfikatu> (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Odcisk kciuka certyfi.>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Wyświetl Miejs. Użycia> (klucz i certyfikat)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Użyj TTLS>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia TTLS (Protokół TTLS)>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj PEAP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Użytkownika>
Nazwa użytkownika uwierzytelnianego za pomocą uwierzytelniania IEEE802.1X
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Hasło>
Hasło użytkownika uwierzytelnianego za pomocą uwierzytelniania IEEE802.1X
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Użytk. taka sama jak Naz. Log.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla opcji <Ustawienia IEEE 802.1X> wybierzesz ustawienie <Włącz>, urządzenie nie będzie w stanie całkowicie przejść do trybu Uśpienia.

<Ustawienia Zapory Ogniowej>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Wybierz ustawienia filtrowania pakietów, aby zezwolić na komunikację tylko urządzeniom o okreslonym adresie IP i adresach MAC.

<Użyj Mopria>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Określ, czy drukować dane bezpośrednio z urządzeń mobilnych zgodnych z technologią Mopria®, takich jak smartfony i tablety. Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Mopria>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj AirPrint>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Określ, czy drukować bezpośrednio z urządzeń iPhone, iPad, iPod Touch i Mac zgodnych z technologią AirPrint. Korzystanie z technologii AirPrint
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj AirPrint>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Wyświetla błędy AirPrint>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Umożliwia określenie, czy na panelu sterowania ma być wyświetlany ekran błędu, jeśli nie można przeprowadzić drukowania zgodnie z oczekiwaniami podczas korzystania z technologii AirPrint ze względu na problem związany z danymi drukowania.
W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> na panelu sterowania wyświetlany jest ekran błędu. Anuluj zadanie po sprawdzeniu ekranu błędu.
W przypadku wybrania ustawienia <Wyłącz> na panelu sterowania nie jest wyświetlany ekran błędu, jednak zadanie pozostaje zapisane w historii zadań z oznaczeniem <NG>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetla błędy AirPrint>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Używaj IPP wszędzie>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Określ, czy druk bezpośredni ma być wykonany z poziomu urządzenia z systemem Linux zgodnego z technologią IPP Everywhere, czy z poziomu urządzenia Chromebook. Eksploatacja urządzenia z poziomu aplikacji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Używaj IPP wszędzie>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Settings for Universal Print>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Określ ustawienia dla drukowania dokumentów Drukowanie za pomocą usługi Microsoft Cloud Service (Uniwersalny wydruk)
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Basic Settings>
<Use Universal Print>: Włącz, Wyłącz
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Verify Server Certificate>: Włącz, Wyłącz
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Add CN to Verification Items>: Włącz, Wyłącz
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer Name>:OIP_PRINTER
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Application ID>:f9fc375c-c7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Authentication URL>:https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Azure Active Directory Registration URL>:https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Registration Status>
<Nie zarejestrowano>
<Zarejestrowano>
<Spraw...>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Ustawienia informacji o pozycji urządzenia>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Skonfiguruj ustawienia informacji o pozycji urządzenia. Korzystanie z technologii AirPrint
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia informacji o pozycji urządzenia>
<Szerokość geograficzna>: Określ szerokość geograficzną.
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Długość Geograficzna>: Określ długość geograficzną.
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Wybierz interfejs>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>  <Sieć>
Określ, czy chcesz korzystać tylko z przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN, przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN jednocześnie, czy też przewodowej sieci LAN i innej przewodowej sieci LAN. Wybieranie metody łączenia z siecią
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wybierz interfejs>
<Sieć przewodowa LAN>, <Sieć bezprzewodowa LAN>*1, <Sieć przewodowa LAN + sieć przewodowa LAN>, <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN>*1
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Wyświetlane tylko wtedy, gdy posiadane urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN.
Jeżeli dla tych opcji wybierzesz ustawienie <Sieć bezprzewodowa LAN> lub <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN>, wtedy opcja <Pobór Energii w Trybie Czuwania> musi zostać ręcznie ustawiona na <Wysoki>. <Pobór Energii w Trybie Czuwania>

<Sieć bezprzewodowa LAN> *

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia bezprzewodowej sieci LAN.

<Ustawienia poł. bezpośredniego> *

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia połączenia bezpośredniego.

<Ustawienia linii podrzędnej>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Określ ustawienia linii podrzędnej (bezprzewodowa sieć LAN lub oddzielna przewodowa sieć LAN) gdy sieć przewodowa LAN i bezprzewodowa LAN lub przewodowa LAN i inna przewodowa LAN są używane jednocześnie.

<Ustawienia statycznego routingu>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć>
Skonfiguruj ustawienia routingu statycznego dla adresów IPv4. Konfiguracja routingu statycznego
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia statycznego routingu>
<Użyj statycznego routingu>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Edytuj>, <Usuń>
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Edytuj>
<Adres> (<0.0.0.0>), <Dług. Prefiksu> (1 do 32), <Adres Bramki> (<0.0.0.0>)
Nie
Tak
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9ELA-0KR