Praca z plikami i katalogami zapisanymi w innych urządzeniach

Możesz wykorzystać urządzenie do przeprowadzania zadań zdalnych, na przykład do sprawdzania i usuwania plików w Zaawansowana przestrzeń innej drukarki wielofunkcyjnej Canon lub zapisanych na serwerze Windows.
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Sieć>.
3
Wybierz urządzenie, do którego chcesz uzyskać dostęp.
<Góra>
Naciśnij na ten przycisk, aby przejść do poziomu wyższego.
<Sprawdź Inform. o Miejscu Zapisu>
Wybierz urządzenie i naciśnij <Szczegóły> co umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji (protokół/ścieżka dostępu) na temat urządzenia.
Jako odbiorcę możesz określić swój folder osobisty. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień folderu osobistego, patrz Konfiguracja katalogów prywatnych.
4
Praca z plikami i folderami
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów na ekranie i instrukcji ich eksploatacji, patrz punk 4 Praca z plikami i katalogami zapisanymi w Zaawansowana przestrzeń. Należy pamiętać, że nie można zmieniać nazw katalogów i usuwać ich z innych urządzeń.
Po zakończeniu obsługi naciśnij przycisk <Rozłącz>. Przycisk <Rozłącz> jest wyświetlany tylko wtedy, gdy są spełnione wszystkie następujące warunki.
Uwierzytelnianie użytkownika nie działa
Urządzenie zalogowało się na połączonym serwerze plików
9ELA-0CU