Dostęp do Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera

Można uzyskać dostęp do Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera, aby zapisać pliki w komputerze lub pobrać pliki z Zaawansowana przestrzeń. To miejsce publiczne umożliwia przechowywanie danych w plikach o formacie standardowo obsługiwanym przez komputery, co zapewnia wszechstronność takiego rozwiązania. Można zapisać pliki w formacie PDF utworzone na komputerze lub skanować dokumenty za pomocą urządzenia i zapisywać je w formacie JPEG tak, aby można je było pobrać z komputera w razie potrzeby. Zaawansowana przestrzeń jest udostępniana zewnętrznie jako serwer SMB lub WebDAV. Dostęp do Zaawansowana przestrzeń różni się, w zależności od wykorzystywanego serwera.
Aby uzyskać dostęp do Zaawansowana przestrzeń z poziomu komputera, niektóre ustawienia należy wprowadzić wcześniej. Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń
Jeżeli urządzenie wyłączy się podczas zapisywania pliku przez komputer klienta w Zaawansowana przestrzeń, zostanie wygenerowana niekompletna nazwa pliku w Zaawansowana przestrzeń. W taki przypadku, należy przeprowadzić tę czynność ponownie po zresetowaniu urządzenia.
Aby nawiązać połączenie bezpośrednie ze Skrzynką zaawansowaną w oknie Eksplorator na komputerze i utworzyć/zmienić/usunąć pliki/foldery, wymagane jest wybranie dla opcji <Zabroń Zapisywania z Zewnątrz> ustawienia <Wyłącz>. <Zabroń Zapisywania z Zewnątrz>
Jeżeli Zaawansowana przestrzeń jest otwarta zewnętrznie jako serwer SMB lub WebDAV, administrator może usuwać foldery i pliki utworzone przez zwykłych użytkowników, poprzez bezpośrednie połączenie z Zaawansowana przestrzeń z poziomu eksploratora systemu Windows.

Otwarta za pomocą serwera SMB

1
Otwórz program Windows Explorer.
2
Wprowadź adres Zaawansowana przestrzeń w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER] na klawiaturze.
Aby uzyskać dostęp do Przestrzeni publicznej, wprowadź: \\nazwa hosta lub adres IP urządzenia\share. Aby uzyskać dostęp do Przestrzeni prywatnej, wprowadź: \\nazwa hosta lub adres IP urządzenia\users.
Po prawidłowym zalogowaniu, wyświetlone zostanie Zaawansowana przestrzeń.
Jeżeli korzystasz z adresu IPv6, cały adres obejmij kwadratowymi nawiasami - [].
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło po wyświetleniu ekranu logowania.

Otwarta za pomocą serwera WebDAV

1
Otwórz eksplorator Windows i naciśnij [Ten komputer].
2
Naciśnij na [Mapuj dysk sieciowy] w zakładce [Komputer].
3
Wybierz napęd z poziomu rozwijalnej listy [Dysk].
4
Wprowadź adres w polu tekstowym [Folder] i naciśnij [Zakończ].
Aby uzyskać dostęp do Przestrzeni publicznej, wprowadź: http://nazwa hosta lub adres IP urządzenia/share. Aby uzyskać dostęp do Przestrzeni prywatnej, wprowadź: http://nazwa hosta lub adres IP urządzenia/users.
Po prawidłowym zalogowaniu, wyświetlone zostanie Zaawansowana przestrzeń.
Jeżeli korzystasz z adresu IPv6, cały adres obejmij kwadratowymi nawiasami - [].
Jeżeli wykorzystywane jest TLS, wprowadź: https zamiast http podczas wprowadzania adresu.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło po wyświetleniu ekranu logowania.
9ELA-0CH