Tworzenie Przestrzeni prywatnej w Zaawansowana przestrzeń

Zaawansowana przestrzeń jest zazwyczaj wykorzystywana do udostępniania danych, można jednak w jej obrębie utworzyć Przestrzeń prywatną, która nie będzie udostępniana innym użytkownikom. Przestrzeń prywatna umożliwia zapisywanie poufnych dokumentów, gdyż dostęp do niej mogą uzyskać wyłącznie użytkownicy zalogowani do urządzenia za pomocą uwierzytelnianiem.
Aby utworzyć Przestrzeń prywatną, należy wcześniej określić zarządzanie uwierzytelnianiem i oraz ustawienia tej funkcji. (Zarządzanie użytkownikami). Dodatkowo, należy również dla <Zarządzanie Uwierzytelnianiem> oraz <Zezwól na tworzenie przestrzeni prywatnej> ustawić <Włącz> (Ustawianie publicznej Zaawansowana przestrzeń).
1
Naciśnij <Dostęp do zapisanych plików>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij <Zaawansowana przestrzeń>.
3
Naciśnij <Edytuj Przestrz. Osobis.>  <Utwórz Przestrzeń Osobistą>.
Jeżeli Przestrzeń prywatna już istnieje <Usuń Przestrzeń Osobistą> jest wyświetlane zamiast <Utwórz Przestrzeń Osobistą>. Każdy użytkownik może utworzyć tylko jedną Przestrzeń prywatną, jednakże wewnątrz niej można tworzyć wiele katalogów.
4
Naciśnij <Tak>.
Aby zmienić nazwę folderu publicznego w Przestrzeni osobistej
Nazwa użytkownika logującego się do urządzenia celem korzystania z Przestrzeni prywatnej zostanie automatycznie wykorzystana jako nazwa katalogu publicznego (nazwa katalogu wyświetlana w obrębie sieci). Aby zmienić tę nazwę, naciśnij <Edytuj Przestrz. Osobis.>  <Zmień nazwę otwartego folderu>  i wprowadź nazwę katalogu  <OK>.
Aby usunąć Przestrzeń osobistą
Naciśnij <Edytuj Przestrz. Osobis.>  <Usuń Przestrzeń Osobistą>  <Tak>.
Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przez Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) usuwać pojedyncze przestrzenie osobiste lub wszystkie przestrzenie osobiste.
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)  kliknij [Ustawienia/Rejestracja]  [Ustawienia Funkcji]  [Zapisz pliki/Dostęp do plików] [Usuń Przestrzeń Osobistą].
9ELA-0CK