Problemy z wydrukami

Wydrukowany obraz jest przesunięty lub przekrzywiony.

Czy prowadnice papieru są niewyrównane?

Dopasować prowadnice papieru do papieru załadowanego w źródle papieru.

Obrazy są nierówne lub wyblakłe.

Czy papier jest wilgotny?

Wymienić wilgotny papier na suchy.

Czy stopniowanie i zabarwienie są ustawione odpowiednio?

Wyreguluj gradację.
Regulacja gradacji

Pojawiają się czarne smugi.

Czy obszar podawania dokumentów do skanowania jest brudny?

Wyczyścić obszar podawania dokumentów do skanowania.
Czyszczenie podajnika

Pojawiają się białe smugi.

Płyta pyłoszczelna może być brudna.

Wyczyścić płytę pyłoszczelną.
Regularne czyszczenie

Czy obszar podawania dokumentów do skanowania jest brudny?

Wyczyścić obszar podawania dokumentów do skanowania.
Czyszczenie podajnika

Występuje przebijanie.

Czy zabarwienie kolorów tła zostało poprawnie skonfigurowane?

Korzystając z ustawienia Ogr. przebija. <Zabarwienie tła> i <Typ oryginału>, możesz zapobiec kopiowaniu przebijania oryginału.
Podstawowe działania związane z kopiowaniem
Wybór typu oryginału do kopiowania

Obrazy nie są drukowane na właściwej stronie papieru.

Czy orientacja załadowanego papieru jest prawidłowa?

Sprawdzić orientację i stronę papieru, która jest skierowana do góry. Załadować papier ponownie, jeśli jest nieprawidłowo ukierunkowany.
Ładowanie papieru

Obrazy nie są drukowane w określonym przez użytkownika rozmiarze.

Czy rozmiar oryginału i rozmiar załadowanego papieru zgadzają się?

Wymienić załadowany papier na papier o rozmiarze, jaki ma być użyty do druku.
Dopasować ustawienie [Output Size] w sterowniku drukarki do rozmiaru papieru przeznaczonego do druku.

Orientacja nie zgadza się po obu stronach papieru przy drukowaniu dwustronnym.

Czy ustawienia dla drukowania dwustronnego są prawidłowe?

Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby sprawdzić ustawienia wydruku.
1
Wybierz orientację oryginału na ekranie ustawień wydruku aplikacji.
2
Na ekranie [Basic Settings] sterownika dla opcji [Orientacja] wybierz taką samą orientację, jaka została ustawiona w kroku 1.
3
Sprawdzając podgląd wydruku, ustaw kolejno opcje [Układ strony] [Kolejność stron] [Drukowanie jednostronne/dwustronne/broszura] [Miejsce szycia].
Opcja [Kolejność stron] jest wyświetlana, jeśli dla opcji [Układ strony] ustawiono co najmniej wartość [2 na 1].

Wydrukowane wywinięcia papieru

Czy papier jest wilgotny?

Wymienić wilgotny papier na suchy.

Zmiana niestandardowych ustawień papieru może rozwiązać ten problem.

Problem ten może zostać rozwiązany rejestrując wygięty papier jako niestandardowy typ papieru i wybierając niższą wartość dla <Regulacja Połysku>.
Ustawienia zarządzania typem papieru
9ELA-0W2