Produktivitet

I det här avsnittet beskrivs hur du använder maskinens produktivitet för att förenkla din dagliga verksamhet.
Använda maskinen omedelbart efter att den slagits på (snabbstart)
Förhindra överhoppade sidor vid scanning av original (matning av flera ark)
Om du väljer <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> minskar den tid som behövs för maskinen att starta efter att strömmen har slagits på, vilket underlättar användningen.
Om du väljer <Detektera dok.-/flerarksmatare> för att upptäcka när flera ark matas tillsammans förhindrar du överhoppade sidor vid scanning av original.
9ES0-0WU