<Scanningsinställningar>

Ange inställningar för scanning som är gemensamma för alla funktioner.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Tidpunkt för höjning av arkmatarfack>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan välja när matarfacket ska lyftas när du scannar original med funktioner som Scanna och lagra och Kopia.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidpunkt för höjning av arkmatarfack>
<När Start trycks in.>, <När original placeras>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Det här objektet visas bara om den dubbelsidiga dokumentmataren med ett svep är monterad.

<Metod för återställning vid stopp i arkmatare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan välja om scanningen ska starta igen från originalets första sida eller från sidan där scanningen avbröts vid pappersstopp i dokumentmataren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Metod för återställning vid stopp i arkmatare>
<Från första sidan>, <Från pausat original>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Att skicka fax direkt stöder inte denna inställning. Om ett pappersstopp inträffar när du skickar direkt kommer jobbet att avbrytas. Kör i sådana fall jobbet igen.
Beroende på var pappersstoppet är kan det vara svårt att avgöra om scanningen blev klar. Om du har ställt in <Från pausat original> för <Metod för återställning vid stopp i arkmatare> och du inte kan avgöra till vilken sida dokumentet har scannats rekommenderar vi att du avbryter och kör om jobbet.
Välj något av nedanstående.
<Från första sidan>: Placera originalen i dokumentmataren igen och starta om scanningen från dokumentets första sida. Originalen matas automatiskt till sidan i dokumentet där scanningen avbröts.
<Från pausat original>: Placera originalen som inte scannades på grund av pappersstoppet i dokumentmataren och starta scanningen av de resterande originalen igen.

<Ange detektering av flerarksmatning som standard>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan välja standardinställningen <Detektera dok.-/flerarksmatare> för varje funktion. Grundläggande kopieringsfunktionerGrundläggande funktioner för scanning av originalSkicka I-FaxGrundläggande funktioner för att skicka fax
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange detektering av flerarksmatning som standard>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Det här objektet visas bara om den dubbelsidiga dokumentmataren med ett svep är monterad.

<Inställningar för scannerbrus>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan ange huruvida prioritet ges till scanningshastighet eller till brusreducering när originalet scannas från arkmataren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för scannerbrus>
<Prioritera hastighet>, <Tyst>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Förhindra ränder>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan ange om ränder ska identifieras och förhindras vid scanning av original.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förhindra ränder>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Om <På> har valts, kan extremt tunna linjer identifieras som ränder.

<Prio. hastighet/bildkvalitet för S/V-scanning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan ange huruvida prioritet ska ges till scanningshastighet eller till bildkvalitet när du scannar svartvitt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Prio. hastighet/bildkvalitet för S/V-scanning>
<Fax/I-Fax sändjobb>: <Prioritera hastighet>, <Prioritera kvalitet>
<Alla sändjobb utom fax/I-Fax-jobb>: <Prioritera hastighet>, <Prioritera kvalitet>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan tvinga hur maskinen hanterar LTRR- och STMT-original som placeras på originalglaset.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Val av LTRR/STMT för original>
<Välj manuellt>, <Använd LTRR format>, <Använd STMT-format>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Gammavärde fjärrscanning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan ställa in det gammavärde som ska användas vid scanning av färgdokument till datorn via funktionen för nätverksscanning. Välj ett gammavärde som är mest lämpligt för dina datorinställningar så att du kan skriva ut dokumentet med optimal täthet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Gammavärde fjärrscanning>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Auto online>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Sätt denna inställning till <På> för att fjärrscanningsfunktionen ska aktiveras automatiskt när du trycker på <Scanner> (Skärmbilden <Hem>).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto online>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om fjärrscanningsfunktionen har aktiverats, kan du inte använda funktionerna <Kopia> och <Scanna och lagra>.
Du kan ange den tidsperiod du är utloggat i, pekskärmen återgår till standardinställningarna automatiskt.

<Auto offline>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Om maskinen är ansluten till ett nätverk som är online, kan du inte scanna med <Kopia> eller <Scanna och lagra>. Om du ställer in <Auto offline> på <På> kommer maskinen automatiskt att frånkopplas när tiden som angetts i <Auto Reset Time> i <Preferenser> (Inställningar/registrering) har förflutit.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto offline>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om <Autoåterställning av tid> är inställt på <0> kopplas maskinen automatiskt från efter cirka två minuter.
Du kan ange den tidsperiod du är utloggat i, pekskärmen återgår till standardinställningarna automatiskt.

<Autoinställ olika orig.storlek. när dok.matare används>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan ange om du vill använda arbetssättet Original av olika format vid scanning med dokumentmataren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Autoinställ olika orig.storlek. när dok.matare används>
<Scanna och lagra (Brevlåda)/Kopiera>: <På>, <Av>
<Scanna och lagra (exkl. brevlåda)/Skicka>: <På>, <Av>
<Fax>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Du kan inte kombinera alla följande metoder samtidigt.
<Olika original format>
<Skifta>
<Välj papper>:<Auto>
Lägena N på 1, Häfte, Limbindning och Repetera bilder bearbetas med pappersformat som identifieras av dokumentmataren för första sidan.

<Originalets tjocklek för scanning från dok.matare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Gemensamma>  <Scanningsinställningar>
Du kan välja att använda ett av två lägen vid scanning med dokumentmataren: använda en fast pappersvikt eller låta användaren ange pappersvikt varje gång.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Originalets tjocklek för scanning från dok.matare>
<Fast> (<Tunt (63 g/m2 eller mindre)>, <Normal>, <Tjockt (158 g/m2 eller mer)>), <Ange alltid>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Det här objektet visas bara om den dubbelsidiga dokumentmataren med ett svep är monterad.
9ES0-0LY