Andra efterbehandlingsfunktioner

Att installera alternativ låter dig använda andra efterbehandlingsfunktioner. Observera att tillgängliga funktioner kan varierar beroende på modell och installerade tillval.
Tillbehör
Kontrollera de tillbehör som är installerade på den här maskinen
Rotera 90 grader
Du kan mata ut olika uppsättningar av papper i alternerande stående och liggande orientering.
Hålslagning
Du kan hålslå utmatade papper, för att kunna arkivera dem i pärmar.
Sadelfalsning
Med hjälp av häftesefterbehandlaren kan du falsa utmatade ark i hälften. Du kan ange hur många ark som ska falsas tillsammans och vilken sida du vill börja skriva ut på.
Beroende på papperstyp, kanske du inte kan använda efterbehandlingsfunktionerna. Maskinvaruspecifikationer
När du gör inställningar i <Åtkomst lagrade filer>
Efterbehandlingsfunktionen kan bara användas när du skriver ut en PDF/XPS-fil eller en fil som sparats i brevlådan.
9ES0-079