Tillbehör

Genom att kombinera tillval kan du använda funktioner mer effektivt.

Om Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE is installed

Booklet Finisher-AE

Du kan sortera, gruppera, förskjuta, häfta (hörn/dubbelt/sadelhäftning) och sadelfalsa med detta alternativ. Du kan också utföra manuell bindning med häftaren, eller binda utan häftning. Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Cassette Feeding Unit-AW

Fyll på den typ av papper du ofta använder. Du kan fylla på papper som inte har fyllts på i papperslåda 1, som A3 och papper med eget format. Cassette Feeding Unit-AW

2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Om du installerar "2/4 Hole Puncher Unit-A" eller "4 Hole Puncher Unit-A" i "Staple Finisher-AE" eller "Booklet Finisher-AE" kan du slå hål i utskrifterna. Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

Staple Finisher-AE

Du kan sortera, gruppera, förskjuta och häfta (hörn/dubbelt) med detta alternativ. Du kan också utföra manuell bindning med häftaren, eller binda utan häftning. Staple Finisher-AE/Booklet Finisher-AE/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A

När Inner Finisher-L installerats

Inner Finisher-L

Du kan sortera, gruppera, förskjuta och häfta (hörn/dubbelt) med detta alternativ. Du kan också utföra manuell bindning med häftaren, eller binda utan häftning. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Om du installerar "Inner 2/4 Hole Puncher-D" eller "Inner 4 Hole Puncher-D" i "Inner Finisher-L", kan du slå hål i utskrifterna. Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

När andra tillval har installerats

Inner 2way Tray-M

Detta tillval gör att papper kan matas ut på två olika platser. Inner 2way Tray-M

DADF-BA

Flera originalark eller 2-sidiga original kan scannas kontinuerligt. Dubbelsidig dokumentmatare med två svep (DADF-BA)

Copy Tray-T

Detta tillval gör att papper kan matas ut på två olika platser. Copy Tray-T

Single Pass DADF-C

Flera originalark eller 2-sidiga original kan scannas kontinuerligt. Dubbelsidig dokumentmatare med ett svep (Single Pass DADF-C)

Numeric Keypad

Om du monterar Numeric Keypad kan du använda tangenter på Numeric Keypad i stället för vissa knappar på pekskärmen. Numeric Keypad

Utility Tray-B

Detta tillval ger utrymme för att placera original.

Platen Cover-Y

Med det här alternativet hålls originalen som placerats på originalglaset på plats. Platen Cover-Y

Copy Card Reader

Du kan implementera Hantering av avdelnings-ID med hjälp av kortläsaren. Copy Card Reader
För information om vilka tillvalskombinationer som kan installeras i maskinen bör du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
9ES0-02J