Kopiera med upprepad bild (Repetera bilder)

Du kan kopiera samma bild upprepade gånger på en sida. Du kan enkelt göra adressetiketter och kuponger.
Var uppmärksam på originalets och papperets format.
När du gör adresslappar, ange ett original som har samma format som en etikett och välj pappersformatet manuellt (Grundläggande kopieringsfunktioner). Om du t.ex. anger ett original som har samma format som utmatningspapperet och utför bildrepetition, upprepas bilden i originalformatet och den utskrivna bilden kanske beskärs helt eller delvis.
Exempel på en felaktig inställning: Om du placerar ett original som har samma format som utmatningspapperet och upprepar bilden två gånger vertikalt och två gånger horisontellt
Exempel på en riktig inställning: Om du placerar ett original som är en fjärdedel så stort som utmatningspapperet och upprepar bilden två gånger vertikalt och två gånger horisontellt
* Om originalformatet är mindre än det utmatade pappersformatet, kanske önskat utformat inte väljs om automatiskt pappersval har angetts.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Repetera bilder>.
5
Ange antalet upprepningar och tryck på <Ange margin.>.
Ange antalet upprepningar vertikalt respektive horisontellt.
Om du anger <Auto> upprepas bilden automatiskt tills hela papperet fylls.
6
Definiera utrymmet mellan bilderna och tryck på <OK>.
Ange önskat avstånd. Om du vill ange ett annat avstånd ovanför bilden, under bilden, till vänster om bilden eller till höger om bilden, tryck på <Separat justering> för att ange varje avstånd.
7
Tryck på <OK> <Stäng>.
8
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
9ES0-07S